mar 05

Heldagsmøde i bestyrelsen – juni 2019

Foreningens fremtid og organisering af arbejdet

Foreningens bestyrelse holder normalt sine møder – 5-7 gange årligt – som aftenmøder. Der er mange emner på dagsordenen, og ofte ret kort tid til at drøfte tingene indgående.

Men den 24. juni holdt vi et heldags idé-møde for at give plads for en bredere drøftelse om foreningens fremtid og vores bestyrelsesarbejde, herunder hvilke prioriteringer vi vil foretage blandt de opgaver, som vores formålsparagraf giver:

 • at eje og drive Gudhjem Museum,
 • at indsamle, bevare og udstille genstande og informationer af kulturhistorisk og historisk værdi for Gudhjem og omegn,
 • at arrangere skiftende udstillinger af kunstværker og kulturgenstande,
 • at arrangere kunst-og kulturformidlende samt folkeoplysende virksomhed, f. eks studiekredse og foredrag,
 • at virke for bevaring af bygninger og bymiljø i Gudhjem-Melsted og af områdets natur, 
 • at være borgerforening for Gudhjem-Melsted og
 • at virke for byens vel.

Mødet gav inspiration til flere nye tiltag, som bestyrelsen vil forsøge at sætte i værk og er desuden blevet fulgt op med en række beslutninger på det ordinære bestyrelsesmøde 28. August. Vi kan her nævne:

 • Bestyrelsesmøder bliver fremover rene beslutningsmøder. Den gensidige information bliver altovervejende skriftlig.
 • Der er 5 arbejdsgrupper indtil videre (flere med ikke-bestyrelsesmedlemmer): Udstillingsgruppen, Museumsdriftsgruppen, Lokalhistorisk gruppe, Bygruppen og Informationsgruppen. Hver gruppe har en talsmand – se hvem. Arbejdsgrupperne kan – med bestyrelsens forståelse – nedsætte ad-hoc grupper. Der er pt. følgende ad-hoc grupper: “Tomme huse”, “Grøn gruppe” og  “Trafikgruppe” – alle under bygruppen. Vision og mission for den enkelte gruppe vil blive drøftet på kommende bestyrelsesmøder og lagt på hjemmesiden efterhånden. Se vision for Bygruppen her.

En række nye initiativer blev kastet på bordet til overvejelse, bl.a.

 • Skal vi forsøge igen med initiativ om dannelse af Gudhjem Byting?
 • Byture for turister i sæsonen? Der er flere gode guider i bestyrelsen!
 • En årlig rundvandring i byen med BYG?
 • Velkomstpakke til nye borgere?
 • Holde dele af museet åbent også på de dage, hvor vi forbereder nye udstillinger. Kan det praktisk lade sig gøre?

Bestyrelsen vil arbejde videre med flere af disse ideer.