Gudhjem By- og Museumsforening

Det vil – og gør foreningen

Gudhjem By- og Museumsforening varetager, som det angives i navnet, to primære funktioner:

Foreningen fungerer som borgerforening for Gudhjem-Melsted området, og så er den samtidig en museumsforening, der viser skiftende kunstudstillinger, men som også har en mere permanent lokalhistorisk udstilling.

 

Foreningens formål fremgår af vedtægternes § 2:

 

at eje og drive Gudhjem Museum,

at indsamle, bevare og udstille genstande og informationer af kulturhistorisk og historisk værdi for Gudhjem og omegn,

at arrangere skiftende udstillinger af kunstværker og kulturgenstande,

at arrangere kunst-og kulturformidlende samt folkeoplysende virksomhed, f. eks studiekredse og foredrag,

at virke for bevaring af bygninger og bymiljø i Gudhjem-Melsted og af områdets natur,

at være borgerforening for Gudhjem-Melsted og

at virke for byens vel.

 

 

Foreningen har nedsat en række arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med de enkelte emner i formålsparagraffen.

Der er fem faste arbejdsgrupper og desuden nedsættes ad hoc grupper efter behov.

 

 

Faste arbejdsgrupper:

 

Udstillingsgruppen planlægger og gennemfører en række skiftende udstillinger med kunst og kunsthåndværk. Udstillingsgruppen er desuden involveret i opsætning af de kulturhistoriske udstillinger.

 

Museumsdriftsgruppen har ansvar dels for drift og vedligehold af museets bygninger, og dels organisering af opgaverne i forbindelse med aktiviteter på museet.

 

Bygruppen står for arbejdet med bymiljø, byplaner, grønne områder, trafik og parkering, vedligehold af havne mv. Arbejdet foregår i samarbejde med kommunen og andre relevante parter i byen. Gruppen tilrettelægger møder mv. for foreningens medlemmer og byens borgere om relevante og aktuelle emner indenfor eget arbejdsområde.

 

Lokalhistorisk Gruppe står for indsamling, bevaring af genstande samt information om historien/kulturhistorien. Gruppen tilrettelægger kulturhistoriske udstillinger i samarbejde med udstillingsgruppen. Desuden gennemfører gruppen foredrag og lign. på museet, samt opdaterer indhold af kulturhistorisk indhold på denne hjemmeside, samt i det tilknyttede billedarkiv.

 

Informationsgruppen arbejder med kommunikation til medlemmer og andre interesserede i forhold til foreningens arbejde. Drift af hjemmeside, udgivelse af publikationer og udsendelse af nyhedsbreve hører til hovedopgaverne.

 

Ad hoc grupper:

Foreningen har pt. nedsat tre Ad hoc grupper under overskrifterne Tomme Huse, Trafik og Parkering samt Grønne områder.

Kontaktinfo til de enkelte arbejdsgrupper finder du her