The local VLAN configuration is updated only when an update that has a higher dumpinside ciscoexampdf.com

Gudhjem By- og Museumsforening

Det vil – og gør foreningen

 

Gudhjem By- og Museumsforening varetager, som det angives i navnet, to primære funktioner:

Foreningen fungerer som borgerforening for Gudhjem-Melsted området, og så er den samtidig en museumsforening, der viser skiftende kunstudstillinger, men som også har en mere permanent lokalhistorisk udstilling.

 

De tidligere foreninger “Gudhjem Mindeforening” og  “Gudhjem Byforening” blev i 1968 lagt sammen til foreningen med det lidt tunge navn: “Gudhjem By-og Mindeforening”, som pr. 1. januar 2019 blev udskiftet med det mere sigende “Gudhjem By- og Museumsforening”.

 

Formålet med foreningens virke er dog uændret:

  • at arbejde aktivt for en klog udvikling af lokalområdet, så det fortsat er attraktivt for såvel helårsbeboere som for de mange gæster, der hvert år besøger Gudhjem og omegn.
  • at invitere byens borgere til at tage aktiv del i udviklings- og bevaringsarbejdet som deltagere i en række arbejdsgrupper.

Hvad angår byudviklingen, har foreningen gennem årene forsøgt at skabe ”liv i Gudhjem, hele året”. Der er realiseret en række projekter til forskønnelse af bymiljøet, men et stadig uløst problem er den stigende trafikmængde og manglen på P-pladser oven for byen. En anden udfordring er antallet af helårshuse, der bliver brugt til andre formål og derfor står tomme en stor del af året – så der er fortsat nok at tage fat på.

 

  • at værne om de genstande og fortællinger, der er en del af den lokale kulturarv – og at formidle den videre til kommende generationer.

Dette arbejde udføres af foreningens lokalhistoriske gruppe bl.a gennem drift af et digitalt billedarkiv.

 

  • at drive museums-og udstillingsvirksomhed.

I 1969 købte og indrettede foreningen den gamle stationsbygning i Gudhjem til museum og i 1990 byggede man Bornholms første egentlige udstillingsbygning.

Ud over en fast, lokalhistorisk udstilling i stationsbygningen arrangeres der hvert år 5-6 særudstillinger, primært kunstudstillinger, men også udstillinger med en lokalhistorisk vinkel.