Organisering af arbejdet i Gudhjem By- og Museumsforening

Foreningens arbejde er opdelt i tre søjler: Byforening, Museumsdrift og Kommunikation. For hver søjle er der udpeget en koordinator. Der er tilknyttet en række faste arbejdsgrupper til de tre søjler, og hver arbejdsgruppe har en talsperson. Desuden oprettes Ad hoc grupper efter behov ved tidsbegrænsede projekter. De overordnede retningslinjer for gruppernes arbejde er besluttet i bestyrelsen.

Du finder handlingsplaner for Byforeningen, Museet og Kommunikation her.

Byforeningen

Koordinator:
Hans Jørgen Jensen
Tlf: 5648 5465 – 2042 3370
hjj.lag@gmail.com

Museumsdrift

Koordinator:
Ole Stigemo
Tlf: 2396 5002
olestigemo@gmail.com

Kommunikation

Koordinator:
Hanne Strøby
Tlf: 2991 8740
hannestroby@gmail.com

Byforeningens arbejdsgrupper

 

Trafik og parkerings gruppe

Talsperson:
Flemming Willum
Tlf: 5151 4558
f.willum@gmail.com

 

Bopælspligt

Talsperson:
Hans Jørgen Jensen
Tlf: 5648 5465 – 2042 3370
hjj.lag@gmail.com

 

Den bynære natur – grønne arealer

Talsperson:
Sanne Bloch
Tlf: 2139 5465
sanneb57@gmail.com

 

Biblioteksgruppe – Ad hoc gruppe

Talsperson:
Bjarne Bruun Jensen
Tlf: 3091 3266
Mail: bjarnebruunjensen@hotmail.com

Museumsdrifts arbejdsgrupper

 

Udstillinger

Talsperson:
Ole Stigemo
Tlf: 2396 5002
olestigemo@gmail.com

 

Bygningsvedligehold og udenoms arealer

Talsperson:
Ole Stigemo
Tlf: 2396 5002
olestigemo@gmail.com

 

Billettører

Talsperson:
Anita Holm
Tlf: 2347 1701
ellen.holm0@gmail.com

 

Lokalhistorie

Talsperson:
Ole Stigemo
Tlf: 2396 5002
olestigemo@gmail.com

 

Arrangementsgruppe

Talsperson:
Hanne Strøby
Tlf: 2991 8740
hannestroby@gmail.com

 

Kunst og Natur, sommerfuglemarken – Ad hoc gruppe

Projektleder:
Ole Stigemo
Tlf: 2396 5002
olestigemo@gmail.com

Kommunikations arbejdsgrupper

 

Web, sociale medier, nyhedsbreve, eventkalender og presse

Talsperson:
Hanne Strøby
Tlf: 2191 8740
hannestroby@gmail.com

 

Annoncering

Talsperson:
Ole Stigemo
Tlf: 2396 5002
olestigemo@gmail.com