Organisering af arbejdet i Gudhjem By- og Museumsforening

Foreningens arbejde er opdelt i tre søjler: Byforening, Museumsdrift og Kommunikation. For hver søjle er der udpeget en koordinator. Der er tilknyttet en række arbejdsgrupper til de tre søjler, og hver arbejdsgruppe har en talsperson. De overordnede retningslinjer for gruppernes arbejde er besluttet i bestyrelsen.

Byforeningen

Koordinator:
Hans Jørgen Jensen
Tlf: 5648 5465 – 2042 3370
hjj@lag-bornholm.dk

Museumsdrift

Koordinator:
Ole Stigemo
Tlf: 2396 5002
olestigemo@gmail.com

Kommunikation

Koordinator:
Hanne Strøby
Tlf: 2991 8740
hannestroby@gmail.com

Byforeningens arbejdsgrupper

 

Bopælspligt og bybevaring

Talspersoner:
Hans Jørgen Jensen
Tlf: 5648 5465 – 2042 3370
hjj@lag-bornholm.dk

 

Trafik og parkerings gruppe

Talsperson:
Flemming Willum
Tlf: 5151 4558
f.willum@gmail.com

Øvrige medlemmer:

Preben Paulsen

 

Den bynære natur – grønne arealer

Talsperson:
Sanne Bloch
Tlf: 2139 5465
sanneb57@gmail.com

Museumsdrifts arbejdsgrupper

 

Udstillinger

Talsperson:
Ole Stigemo
Tlf: 2396 5002
olestigemo@gmail.com

 

Bygningsvedligehold og udenoms arealer

Talsperson:
Ole Stigemo
Tlf: 2396 5002
olestigemo@gmail.com

 

Billettører

Talsperson:
Anita Holm
Tlf: 2347 1701
ellen.holm0@gmail.com

 

Lokalhistorie

Talsperson:
Ole Stigemo
Tlf: 2396 5002
olestigemo@gmail.com

Kommunikations arbejdsgrupper

 

Web, nyhedsbreve, eventkalender og presse

Talsperson:
Hanne Strøby
Tlf: 2191 8740
hannestroby@gmail.com

 

Annoncering

Talsperson:
Ole Stigemo
Tlf: 2396 5002
olestigemo@gmail.com