Handlingsplaner for museumsdrift, byarbejde og kommunikation

Planer 2023

Hvert år i december måned godkender bestyrelsen handlingsplaner for det efterfølgende kalenderår.

Se handlingsplan museumsdrift ( åbner, som PDF)Se handlingsplan byarbejde (åbner, som PDF)Se handlingsplan kommunikation (åbner som PDF)