Velkommen til Danmarks bjergby

De gamle fiskerlejer og landbrugssamfund,  Gudhjem-Melsted,  ligger i en spændende natur, som gennem årene har tiltrukket kunstnere og kreative sjæle.

Siden middelalderen og op gennem 1900-tallet var Gudhjem præget af sildefiskeriet, som de mange velbevarede røgeriskorstene vidner om. Store dele af bebyggelsen er bevaringsværdig, og byerne er da også omfattet af en bevarende lokalplan.

Området tiltrækker mange turister, og erhvervslivet i dag er præget af denne tendens med mange cafeer og butikker.

Byforeningen er med til at præge udviklingen, så samfundet fortsat er levende året rundt og kan tiltrække nye beboere.

Foreningen arbejder på flere fronter som bymiljø, grønne områder, boligpolitik samt trafik og parkering.