dec 10

Gudhjemprisen og Forskønnelsesprisen

Kriterier for uddeling af de to priser

Gudhjem By- og Museumsforening uddeler hvert år to priser i forbindelse med sin generalforsamling i marts måned.

For begge priser gælder det at:

  • Borgere i Gudhjem/Melsted har mulighed for at indstille modtagere til prisen. Indstilling skal være skriftlig med en begrundelse for forslaget, samt være foreningen i hænde senest den 15. januar. Indstilling sendes til info@gudhjemmuseum.dk
  • Bestyrelsen for Gudhjem By- og Museumsforening beslutter, hvem af de indstillede, prisen skal gå til. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at undlade at uddele prisen, hvis den ikke finder kandidater værdige til modtagelse.

Gudhjemprisen

Gives med det formål at hædre en person, en gruppe, en forening eller en virksomhed, der har ydet en markant indsats af væsentlig værdi for Gudhjem over længere tid eller ved en helt aktuel indsats.

Forskønnelsesprisen

Forskønnelsesprisen er oprettet for at animere Gudhjem og Melsteds beboere til at gøre vores område smukt at bo i. Det er en forudsætning, at den forskønnelse, der er udført, lever op til Lokalplanens krav eller sætter højere standard end lokalplanen kræver.
Forskønnelsesprisen gives til den eller de, der har foretaget en renovering/om- eller tilbygning af en ejendom, som f.eks. bringer den i overensstemmelse med ejendommens oprindelige udseende, og anvender materialer der fremhæver områdets bygningsmæssige karakter, eller som foretager ændringen med respekt for ejendommens egenart. Dette er også gældende, når ejendommen anvendes til andet formål end det oprindelige.
Prisen kan også gives til den eller de, der forskønner en ejendoms udenoms areal.
Almindeligt vedligehold belønnes ikke.

Begrænsning i forhold til modtagere

Medlemmer af Gudhjem By- og Museumsforenings bestyrelse og/eller arbejdsgrupper kan ikke indstilles til priserne, så længe de er aktive i foreningsarbejdet.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 4/4 – 2022