jan 25

Trafik, bopælspligt og affaldssortering

Borgermøde på Gudhjem Museum

Foreningens bygruppe havde indkaldt til møde den 27. oktober 2021, og 55 borgere og erhvervsdrivende fulgte opfordringen.

Flemming Willum, der er talsmand for trafikgruppen, holdt et grundigt oplæg om den udvikling, der er sket siden 2002, hvor projektet Helhedsorienteret byfornyelse blev skudt i gang. Der var generel tilfredshed med det nye samarbejde mellem de to foreninger Gudhjem Erhverv og Gudhjem By- og Museumsforening. Flemmings gennemgang gav anledning til en god debat, der som forventet viste, at beboerne vægter yderligere begrænsning af trafikken ned i byen, og at erhvervet naturligt nok er bekymrede for, at der lukkes for meget af. Generelt er der alligevel stor opbakning til de initiativer, der er taget med den nye 2-i-1 vej, parkering på hotelgrunden og de nye kort “Gudhjem til fods”.

Hent Flemming Willums oplæg her

De næste punkter på dagsorden var af mere orienterende karakter.

Hans Jørgen Jensen, koordinator for bygruppen, orienterede om fremdriften i samarbejdet med BRK i forhold til overholdelse af bopælspligten i byen. Dialogen med kommunen er stærkt forbedret, og der var god tilfredshed blandt tilhørerne med, at BRK/Det juridiske team nu for alvor synes at have fået hul på udfordringerne med de tomme huse.

Især punktet om BOFA og de forventelige kommende Miljø-øer vakte interesse. Men foreningen kunne desværre kun meddele, at vi afventer BOFA’s næste skridt – og mens vi gør det, så drøftes det videre i regi af bygruppen, hvad der kan gøres.