jun 20

Stormfloden 1904

Store ødelæggelser den 31. december

Orkanen ødelægger 2 skonnerter, 3 kvaser, 4 halvdæksbåde og 9 åbne både.

Natten mellem 30. og 31. december 1904 rammer en voldsom stormflod med snebyger Bornholms nordøstkyst.

Gudhjem Havn, 31. december 1904

Ødelæggelserne er store i Allinge, Tejn, Gudhjem og Svaneke – lige som ved stormfloden i 1872. Denne gang er Gudhjem havn forbedret ved havnebyggeriet 1883-85, hvor havnen udvides betydeligt og sikres med moler med kløvede sten og bølgeskærm, skyttewall, i 1,5 meters høj-de, som dækker den indre havn og den nye bådehavn. Desuden er der en kraftig port mellem ydre og indre havn.

Ved nordre brygge er arbejdsarealet for fiskerne øget med stenopfyldning fra udvidelsen af yder-havnebassinet. Antallet af slæbesteder er udvidet fra ét slæbested til tre slæbesteder uden, at det får betydning for stormfloden 1904.

Fiskernes arbejdsareal ved søndre brygge er blevet mindre for at gøre plads udsprængning af den inderste bådehavn ud for toldbygningen.

Elly Tranberg fortæller: “Marstal-galeasen Christian på 34 netto tons bliver kastet op på land.”

Lonny Sorth, født Olsen, fortæller i sine erindringer om stormen, da hun var 6 år gammel: ”Jeg husker stormfloden i 1904. Det var mellem jul og nytår. Vi havde været til juletræ i Gudhjem og var på vej til fods hjem til Melsted sidst på eftermiddagen, da vi så en stor ildkugle gå ganske langsomt tværs over himlen. Vi vidste ikke, hvad det var, men Far sagde, at det måske varslede uvejr.

Og om natten blev det stormflod, og far måtte til Gudhjem. Far og Hans Nørregård havde ladet bygge en ny halvdæksbåd, som hed “Dana”, den havde de liggende i Gudhjem havn. Da stormen havde lagt sig, lå båden oppe på kajen ligesom de andre både.

Der skete mange skader. Jeg kan huske, at Pension Fuglsang (Ejnar Mikkelsensvej 26) havde madkælder under huset, og der kom stegte ænder og rullepølser drivende gennem vandet. En båd drev op af havnen og sejlede ind gennem købmand Jørgensens port (St. Jørgens Gård) og lagde sig til rette der”.

I statistikken for søulykker i 1904 er der angivet forlisene af to skonnerter, tre kvasebåde 4 halvdæks-både og 9 åbne både. Den ene skonnert er købmand Peder Mogensens skonnert, Anna af Gudhjem, som er bygget i 1877 i Gudhjem og sejler på København. Skibet er 31 brutto tons.

Skibsføreren er sønnen, Niels Christian Mogensen. ”Forlist ved nordøstlig orkanagtig storm med voldsom sø og indtil 8 fod over daglig højvande væltede et stykke af bølgebryderen ved Gudhjem havn, hvor Anna lå oplagt og søen styrtede ind over skonnerten, som efter at fortøjningen var sprængt, i løbet af kort tid søndersloges mod stenkajen”.

Peder Mogensens skonnert, Anna. Peder Mogensen boede i det gule 12-fags bindingsværkshus, Klostergaarden, Kirkestien 3 – bag toldbygningen.

Købmand Mogensen boede i det gule 12-fags bindingsværkshus, Klostergaarden, Kirkestien 3 – bag toldbygningen. Han drev handel i 50 år og sejlede på København. Var gift med Ane Kathrine Jensen, datter af navnkundige snedker, Peder Jensen, som ved stormfloden i 1972 reddede mandskabet fra en russisk skonnert i Salenebugten. Læs om hændelsen her.

Den anden skonnert er købmand, Andreas Hansen Brandts, Immanuel fra Gudhjem, 38 brutto tons, bygget 1895 i Korsør, som bliver suget ud af havnen og ender på batteriet. Skibsfører er Johan Peter Møller, Løkkegade 25, Gudhjem. Andreas Hansen Brandt har købmandsgården ”Handelshuset”, Brøddegade 29 (nuværende Hotel Gudhjem). Kvasen, Kristiane Marie af Gudhjem, 11 brutto tons, bygget i Rønne i 1887, reder og skibsfører Ole Kofoed Nielsen, ødelægges og synker. Den bliver kondemneret (kasseret) og solgt for 160 kr. Kvasen, Håbet, med skibsfører, Jens Hansen Lind, reder Martin Christian Lind, 9 brutto tons, repareres og sejler igen. Kvasen, Prosperity af Gudhjem, med skibsfører K A Jensen, reder Magnus Peter Jensen, 14 brutto tons, repareres og sejler igen.

Christian af Marstal

Galeasen, Christian af Marstal, 41 brutto tons, bliver kastet op på kajen af orkanen og højvandet uden stor skade. Den bliver repareret og kommer igen ud at sejle. Bliver sat på vandet af tømrermester Bech, Rønne, der kom til Gudhjem med en del tømrere. H.C. Eschen af Marstal er skibsfører og reder. I årbog for søulykker 1904 registreres, at galeasen har hjemsted i Gudhjem.