HOLKAHESTENS sommerudstilling: 29. juli – 27. august 2023

HOLKAHESTEN 2023

Værk: Per Suntum, Foto: Anders Beier

Tre gæster udstiller sammen med medlemmer af kunstnergruppen

Gæster fra de to fornemme kunstnersammenslutninger Grønningen og Koloristerne i København udstiller på Holkahestens årlige udstilling på Gudhjem Museum  29. juli-27. august. Nemlig fotograferne Trine Søndergaard og Nicolai Howalt samt maleren Martin Berge.

Fotografparret fra Grønningen har  for nylig erhvervet hus i Melsted, hvor Howalts familie i øvrigt er gammel i gårde. Her på øen har de tidligere udstillet på Bornholms Kunstmuseum, hvor deres store fotografiske installation “How to Hunt” er en del af den permanente samling.

Martin Berge fra Koloristerne måtte ellers – efter at have udstillet på Holkahesten siden starten i  2001 –  opgive sit medlemskab i fjor, da han på grund af fraflytning ikke mere opfylder vedtægternes krav om fast lokal bomæssig tilknytning. Men kravet gælder ikke for gæster.

Derudover udstiller 14 af gruppens 17 medlemmer:  Hans Munck Andersen, Vibeke Glarbo, Julie Høm, Michael Geertsen, Silas Inoue, Hans E Madsen, Hanne Mailand,  Kirsten Ortwed, Gerd Hiort Petersen,  Per Suntum, Klaus Thommesen, Charlotte Thorup, Inge Lise Westman og Kaori Juzu.

I øvrigt er guldsmeden Kaori Juzu samtidig aktuel i New York på The Noguchi Museum som finalist om en prestigiøs kunsthåndværkerpris med sit udstillingsværk fra Holkahesten 2022.

Desuden vises en mindre mindeophængning for billedkunstneren Lars Serena, der døde i maj, 77 år. Siden 2003 udstillede han årligt på Holkahesten. Og er i øvrigt repræsenteret på bl. a. Herning Kunstmuseum og Bornholms Kunstmuseum og har solgt til bl. a. Staten Kunstfond og Ny Carlsbergfondet.

Han var født i København. Som 17-årig kom han ind på Kunstakademiets Billedhuggerskole under professor Gottfred Eickhoff og fortsatte på akademiets skole for Mur- og Rumkunst hos professor Dan Sterup Hansen og keramiker Richard Kjærgaard.

Lars Serena debuterede som skulptør på Kunstnernes Efterårsudstilling  i 1966 og som maler samme sted, inden han 1975-77 fulgte Kunstakademiets skole for Kunstpædagogik. I 1972 modtog han Georg Jensens Sølvsmedjes Kunstpris og i 1977 Statens Kunstfonds arbejdslegat, inden han i 1980 flyttede til Bornholm, hvor han slog sig ned i Vang.

OM HOLKAHESTEN:

Den første udstilling i “Holkahesten” fandt sted på Gudhjem Museum i 2001 med museet som initiativtager og arrangør for at afhjælpe et udtalt savn hos publikum efter et udstillingssted, hvor øens mest fremtrædende billedkunstnere kunne vise nye værker på hjemøen i højsæsonen. Med undtagelse af et enkelt år har gruppen udstillet på museet hver sommer.

“Holkahesten” har udviklet sig til en selvstyrende og selvsupplerende sammenslutning af kunstnere, der ikke nødvendigvis alle sammen udstiller hvert år. Medlemmerne er billedkunstnere og kunsthåndværkere, der er uddannet på Designskolen (Kunsthåndværkerskolen) eller Kunstakademiet, eller har udstillet på mindst 5 statsanerkendte, censurerede udstillinger, eller er medlem af BKF (Billedkunstnernes Forbund), eller Kunstnersamfundet under Akademirådet. Ved optagelsestidspunktet skal medlemmerne have bomæssig tilknytning til Bornholm.

Nye medlemmer optages ved almindeligt flertal blandt alle faste medlemmer ved skriftlig afstemning. Eventuelt pr. brev, fuldmagt eller mail. Gæster inviteres efter almindeligt flertal blandt de fremmødte. For at blive medlem af skal man altid have været gæst først, og i år er hele tre “nye” kunstnere med.

Sammenslutningens navn refererer til en klippeblok “Holkahesten”, der ligger i Holkarenden.
Læs beretningen om fabeldyret her.

 

ÅRETS UDSTILLERE:

Medlemmer:

Hans Munck Andersen, keramiker. Læs mere

Michael Geertsen, keramiker. Læs mere

Vibeke Glarbo, skulptør. Læs mere

Julie Høm, keramiker. Læs mere

Silas Inoue, billedkunstner. Læs mere

Kaori Juzu, guldsmed. Læs mere

Hans E Madsen, lyskunst og foto. Læs mere

Hanne Mailand, billedkunstner. Læs mere

Kirsten Ortwed, skulptør. Hent CV

Gerd Hiort Petersen, keramiker. Læs mere

Per Suntum, guldsmed. Læs mere

Klaus Thommesen, billedkunstner. Hent CV

Charlotte Thorup, keramiker. Læs mere

Inge Lise Westman, billedkunstner. Læs mere

 

Gæster:

Fotograf Nicolai Howalt. Læs mere

Fotograf Trine Søndergaard. Læs mere

Maleren Martin Berge.

Udstillingen vises fra den 30. juli – 27. august med åbningstid hver torsd. – sønd. kl. 13.00 – 17.00

Fernisering med gratis adgang lørdag den 29. juli kl. 14.00-16.00

 

  • Date 17. juni 2023
  • Tags Tidligere udstillinger