HOLKAHESTENS sommerudstilling: 27. juli – 1. september 2024

HOLKAHESTEN 2024

Værk: Michael Geertsen. Foto: Kasper Agergaard

Mindeophængninger for to af samtidens største navne samt tre gæsteudstillere.

To af samtidens største navne i bornholmsk billedkunst – malerne Inge Lise Westman og Tonning Rasmussen – der døde i april 2024 og i oktober 2023, henholdsvis 78 og 87 år, bliver mindet med mindre ophængninger på Holkahestens årlige udstilling på Gudhjem Museum.

Her udstiller 10 af kunstnersammenslutningens nu 15 medlemmer samt tre indbudte gæster. Udstillingen byder på maleri, grafik, keramik, foto og skulpturer og giver indtryk af den variation og spændvidde, der findes i øens samtidskunst.

De 10 udstillende medlemmer er Hans Munck Andersen, Vibeke Glarbo, Julie Høm, Michael Geertsen, Silas Inoue, Hans E Madsen, Hanne Mailand, Anne Sofie Meldgaard, Gerd Hiort Petersen og Klaus Thommesen, mens Kaori Juzu, Per Suntum, Kirsten Ortwed, Charlotte Thorup og Maria Thorsen holder pause.

Årets gæster med tæt tilknytning til øen er fotografen Nicolai Howalt, f. 1970, der også var gæst i fjor, Peter Frimand, f. 1969, der bl.a. arbejder med installationer og video samt maleren Christoffer Munch Andersen, f. 1979. Begge er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Inge Lise Westman og Tonning Rasmussen har været med i Holkahesten fra starten samtidig med, at de på den større scene årligt udfoldede deres bemærkelsesværdige kunst som medlemmer af henholdsvis Koloristerne og Grønningen, og de var begge betænkt med Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse.

Inge Lise Westman bosatte sig på Bornholm i 1971, hvis natur hun skildrede i både små grafiske værker og ikke mindst med årene i enorme, nærmest abstrakte landskabsbilleder, ligesom hun udførte markante skulpturer. Bl.a. foran Gudhjem Museum.

I perioder sad hun i Akademirådet og Statens Kunstfonds Legatudvalg. Grafisk var hun medlem af Trykkerbanden. Igennem en halv snes år var hun udstillingsansvarlig  på Gudhjem Museum sammen med billedhuggeren Ole Christensen, og i 2000 tog hun sammen med keramikeren Julie Høm initiativ til Holkahesten.

Tonning Rasmussen var – særligt for sine store farvedansende udsmykningsopgaver – allerede et kendt navn, da han i 1986 flyttede til Svaneke og senere til Sorthat, hvor han malede i tre årtier. Han stammede fra Horsens og var uddannet som bygningsmaler, inden han som autodidakt sprang ud som maler og grafiker.

Fernisering med gratis adgang lørdag den 27. juli kl. 14.00-16.00

Udstillingen vises fra den 28. juli – 1. september med åbningstid hver torsd. – sønd. kl. 13.00 – 17.00

OM HOLKAHESTEN:

Den første udstilling i “Holkahesten” fandt sted på Gudhjem Museum i 2001 med museet som initiativtager og arrangør for at afhjælpe et udtalt savn hos publikum efter et udstillingssted, hvor øens mest fremtrædende billedkunstnere kunne vise nye værker på hjemøen i højsæsonen. Med undtagelse af et enkelt år har gruppen udstillet på museet hver sommer.

“Holkahesten” har udviklet sig til en selvstyrende og selvsupplerende sammenslutning af kunstnere, der ikke nødvendigvis alle sammen udstiller hvert år. Medlemmerne er billedkunstnere og kunsthåndværkere, der er uddannet på Designskolen (Kunsthåndværkerskolen) eller Kunstakademiet, eller har udstillet på mindst 5 statsanerkendte, censurerede udstillinger, eller er medlem af BKF (Billedkunstnernes Forbund), eller Kunstnersamfundet under Akademirådet. Ved optagelsestidspunktet skal medlemmerne have bomæssig tilknytning til Bornholm.

Nye medlemmer optages ved almindeligt flertal blandt alle faste medlemmer ved skriftlig afstemning. Eventuelt pr. brev, fuldmagt eller mail. Gæster inviteres efter almindeligt flertal blandt de fremmødte. For at blive medlem af skal man altid have været gæst først, og i år er hele tre “nye” kunstnere med.

Sammenslutningens navn refererer til en klippeblok “Holkahesten”, der ligger i Holkarenden.
Læs beretningen om fabeldyret her.

 

ÅRETS UDSTILLERE:

Medlemmer:
Anne Sofie Meldgaard, billedkunstner. Instagram
Hans Munck Andersen, keramiker. Læs mere
Michael Geertsen, keramiker. Læs mere
Vibeke Glarbo, skulptør. Læs mere
Julie Høm, keramiker. Læs mere
Silas Inoue, billedkunstner. Læs mere
Kaori Juzu, guldsmed. Læs mere
Hans E Madsen, lyskunst og foto. Læs mere
Hanne Mailand, billedkunstner. Læs mere
Gerd Hiort Petersen, keramiker. Læs mere
Klaus Thommesen, billedkunstner. Hent CV

Gæster:
Fotograf Nicolai Howalt. Læs mere
Peter Frimand.
Christoffer Munch Andersen.

  • Date 14. maj 2024
  • Tags Kommende udstillinger og arrangementer