HOLKAHESTENS sommerudstilling: 30. juli – 4. september

HOLKAHESTEN 2022

Klaus Thommesen – Olie

Ny gæst udstiller sammen med 14 af sammenslutningens medlemmer

OM HOLKAHESTEN:

Den første udstilling i “Holkahesten” fandt sted på Gudhjem Museum i 2001 med museet som initiativtager og arrangør for at afhjælpe et udtalt savn hos publikum efter et udstillingssted, hvor øens mest fremtrædende billedkunstnere kunne vise nye værker på hjemøen i højsæsonen. Med undtagelse af et enkelt år har gruppen udstillet på museet hver sommer.

“Holkahesten” har udviklet sig til en selvstyrende og selvsupplerende sammenslutning af kunstnere, der ikke nødvendigvis alle sammen udstiller hvert år. Medlemmerne er billedkunstnere og kunsthåndværkere, der er uddannet på Designskolen (Kunsthåndværkerskolen) eller Kunstakademiet, eller har udstillet på mindst 5 statsanerkendte, censurerede udstillinger, eller er medlem af BKF (Billedkunstnernes Forbund), eller Kunstnersamfundet under Akademirådet. Ved optagelsestidspunktet skal medlemmerne have bomæssig tilknytning til Bornholm.

Nye medlemmer optages ved almindeligt flertal blandt alle faste medlemmer ved skriftlig afstemning. Eventuelt pr. brev, fuldmagt eller mail. Gæster inviteres efter almindeligt flertal blandt de fremmødte. For at blive medlem af skal man altid have været gæst først, og i år er Linnea Jensen inviteret med som gæst.

Sammenslutningens navn refererer til en klippeblok “Holkahesten”, der ligger i Holkarenden.
Læs beretningen om fabeldyret her.

 

ÅRETS UDSTILLERE:

Medlemmer:
Hans Munck Andersen, keramiker. Læs mere

Michael Geertsen, keramiker. Læs mere

Vibeke Glarbo, skulptør. Læs mere

Julie Høm, keramiker. Læs mere

Silas Inoue, billedkunstner. Læs mere

Kaori Juzu, guldsmed. Læs mere

Hans E. Madsen, lyskunst og foto. Læs mere

Hanne Mailand, billedkunstner. Læs mere

Kirsten Ortwed, skulptør. Hent CV

Gerd Hiort Petersen, keramiker. Læs mere

Per Suntum, guldsmed. Læs mere

Klaus Thommesen, billedkunstner. Hent CV

Charlotte Thorup, keramiker. Læs mere

Inge Lise Westman, billedkunstner. Læs mere

Gæst:
Linnea Jensen. Læs mere

Udstillingen vises fra den 30. juli – 4. september med åbningstid hver onsd. – sønd. kl. 13.00 – 17.00

Fernisering med gratis adgang lørdag den 30. juli.

Illustreret Jubilæumsskrift 2001-2021 kan købes på museet for kr. 50,-

  • Date 19. juni 2022
  • Tags Tidligere udstillinger