HOLKAHESTENS jubilæumsudstilling 2021: 1. august – 5. september

Fejring af 20 år med HOLKAHESTEN på Gudhjem Museum

Inge Lise Westman. Foto: Claus Sonne

 

Alle sammenslutningens medlemmer udstiller i år.

Jubilæumsudstillingen giver et flot indtryk af den meget store variation, der findes hos de 19 medlemmer. Billedkunst, lyskunst, keramik, smykker og skulpturer med vidt forskellige kunstneriske udtryk.

I anledning af 20-året har kunstnersammenslutningen Holkahesten og Gudhjem Museum i samarbejde udgivet et fornemt jubilæumsskrift på 100 sider med tekst af Peter Tiemroth, rigt illustreret med fotos af Claus Sonne. Jubilæumsskriftet, der er udgivet med støtte fra Bornholms Regionskommunes Kunst og Kulturråd, kan købes på museet. Pris kr. 100,-

OM HOLKAHESTEN:

Den første udstilling i »Holkahesten« fandt sted på Gudhjem Museum i 2001 med museet som initiativtager og arrangør for at afhjælpe et udtalt savn hos publikum efter et udstillingssted, hvor øens mest fremtrædende billedkunstnere kunne vise nye værker på hjemøen i højsæsonen.

Siden har »Holkahesten«, der har taget navn efter et af Gudhjems gamle fabeldyr, udviklet sig til en selvstyrende og selvsupplerende sammenslutning med 19 medlemmer, der ikke nødvendigvis alle udstiller hvert år. Flere af medlemmerne modtager Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse.

Gennem årene har der været en vis udskiftning, idet man på grund af dødsfald siden starten har måttet sige farvel til adskillige fremtrædende navne på den danske  kunstscene som Hugo Arne Buch, Anne-Birte Hove, Jan Leth og Jun-Ichi Inoue, Paul Stoltze og Emil Westman Hertz.

Holkahestens medlemmer er billedkunstnere og kunsthåndværkere, der er uddannet på Designskolen (Kunsthåndværkerskolen) eller Kunstakademiet, eller har udstillet på mindst 5 statsanerkendte, censurerede udstillinger, eller er medlem af BKF (Billedkunstnernes Forbund), eller Kunstnersamfundet under Akademirådet. Ved optagelsestidspunktet skal medlemmerne have bomæssig tilknytning til Bornholm.

Nye medlemmer optages ved almindeligt flertal blandt alle faste medlemmer ved skriftlig afstemning. Eventuelt pr. brev, fuldmagt eller mail. Gæster inviteres efter almindeligt flertal blandt de fremmødte. For at blive medlem skal man altid have været gæst først.

Sammenslutningens navn refererer til en klippeblok “Holkahesten”, der ligger i Holkarenden.
Læs beretningen om fabeldyret her.

ÅRETS UDSTILLERE:

Hans Munck Andersen, keramiker. Læs mere

Martin Berge, billedkunstner.

Vibeke Glarbo, skulptør. Læs mere

Julie Høm, keramiker. Læs mere

Silas Inoue, billedkunstner. Læs mere

Kaori Juzu, guldsmed. Læs mere

Hans E. Madsen, lyskunst og foto. Læs mere

Hanne Mailand, billedkunstner. Læs mere

Anne Sofie Meldgaard, billedkunstner. Læs mere

Kirsten Ortwed, skulptør. Hent CV

Gerd Hiort Petersen, keramiker. Læs mere

Tonning Rasmussen, billedkunstner.

Margit Rosenmeier, billedkunstner. Læs mere

Lars Serena, billedkunstner.

Per Suntum, guldsmed. Læs mere

Klaus Thommesen, billedkunstner. Læs mere

Maria Thorsen, billedkunstner.

Charlotte Thorup, keramiker. Læs mere

Inge Lise Westman, billedkunstner. Læs mere

Årets plakat viser et værk af Kaori Juzu, en lysestage, hvormed vi fejrer Holkahestens jubilæum

Værk: Kaori Juzu. Foto: Anders Beier

 

  • Date 10. juli 2021
  • Tags Tidligere udstillinger