Stationen og Gudhjembanen

Hele den gamle stationsbygning er bevaret med pakkerum, vestibule og ventesal. I det tidligere pakkerum fortælles historien om den gamle jernbane i tekst og billeder. I ventesalen vises en video, som viser den strækning, som banen løb ad.

Når du kommer til museet, mødes du af synet af det gamle lokomotiv på vej ind på stationen. En meget lille del af skinnelegemet er lagt ud, der hvor det oprindelig gik.

 

 

 

 

 

Udstillingen om den gamle station og banen. Midt i rummet står en nøjagtigt udført model af lokomotiv nr. 21.

 

 

 

 

 

I udstillingen fortælles historien i tekst, billeder, modeller og genstande.

 

 

 

 

 

 

Modellen af toget er venligst udlånt af Pauli Larsen.

 

 

 

 

 

 

og den er udført minutiøst ned til mindste detalje!

 

 

 

 

 

 

Den fine, gamle billetluge, hvor man købte billet til toget, findes stadig.

 

 

 

 

 

 

Den gamle trappe fører op til førstesalen, hvor der var beboelse for stationsforstanderparrets familie og tjenestefolk.

 

 

 

 

 

Her indleverede man sin baggage og gods, som skulle med toget.

 

 

 

 

 

 

Stationsforstanderens gamle telefon hænger stadig på væggen.

 

 

 

 

 

 

 

Ventesalen står som oprindeligt med den smukt udførte, originale dør og med sit gamle inventar.

Asketræssvingdøren mellem den lille vestibule og ventesalen sørger for at holde på varmen i ventesalen. De blyindfattede ruder er nederst beskyttet af et jerngitter. Arkitekterne Fisker og Rafn, som tegnede stationsbygningen, designede også inventaret – her nogle af de oprindelige stole.
Det er her i ventesalen, at videoen, der viser jernbanestrækningen, kan ses.

 

 

Bænken på billedet blev kaldt “siddelsen”. Om den hedder det “”Siddelsen” i ventesalen er et hyggeligt hjørne, hvor mange Gudhjemboeres skæbne synes besejlet, selvom det ikke var et offentligt tilholdssted for ungdommen. Men mange har tilbragt mange timer her i hyggelig venten.

Læg også mærke til, at loftet over siddelsen er forsænket.

 

 

 

Kakkelovnen og det gamle standur er ligeledes bevaret.

”Som Laager foran Kakkelovnen er anvendt gamle Bilæggerovnsplader. (En Mængde af disse gaar for Tiden tabt paa Grund af de høje Jærnpriser i Smelteovnen, hvorved Kunstværdier af Høj Rang gaar tabt.)” skrev arkitekterne. Kakkelovnen er senere blevet afløst af en pejseindsats.

Bornholmeruret er også designet til bygningen.

 

 

I ventesalen hænger dette maleri af byens berømte søn, Oluf Høst. Motivet er stationsbygningen en kold vinterdag.

 

 

 

 

  • Date 8. juli 2019
  • Tags Lokalarkiv, Udstillinger og arrangementer