5/3 – 3/4: Stedets potentialer – små huse og anlæg i naturen og ved vandet

ARKITEKTURUDSTILLING:

I de senere år har der været voksende interesse for at opleve og opholde sig i naturen. Det har medført, at et stigende antal mindre bygninger og anlæg er blevet opført til brug for diverse naturoplevelser på land og ved vand, såsom shelters, udkigstårne, bålhytter, saunaer og badefaciliteter.

Interessen for naturoplevelser forventes at stige den kommende tid, og dermed kan vi også forvente et øget behov for faciliteter i naturen. Det er vigtigt, at der sættes fokus på, hvordan disse bygninger indgår i naturoplevelsen.

Med ”Stedets potentialer – små huse og anlæg i naturen og ved vandet” ønsker udstillerne at inspirere til, at bygninger i den lille skala også opføres som interessant og visionær arkitektur.

I udstillingen indgår illustrationer, fotografier og modeller af arkitekternes værker, samt en materialebank med byggematerialer og fremstillingsmetoder, der med deres fysiske sanselighed kan inspirere til kreativitet og godt design.

Der vises både huse og anlæg, som allerede er opført, og som er planlagt etableret – både på Bornholm og andre steder i Danmark.

Vi afholder offentlige arrangementer i udstillingsperioden, hvor arkitekterne fortæller om deres værker og designprocesser.

Udstillingen er skabt i samarbejde med Arkitektforeningen på Bornholm, og vi har inviteret to tegnestuer til at fremvise deres værker, der omhandler små huse og anlæg:

MATTERS ARKITEKTER OG MAST ARKITEKT MAGNUS MAARBJERG 

 

MATTERS har fokus på stedsspecifik arkitektur, der forholder sig til og vokser ud af konteksten. For MATTERS arkitekter, er det altid brugeren, identiteten, sanseligheden, oplevelsen og bæredygtigheden, der er omdrejningspunkt for projekterne. Uanset skala og type har alle projekter i deres optik et unikt potentiale for at danne platform for menneskelig aktivitet og meningsfulde relationer. MATTERS har modtaget priser i både internationale og nationale arkitektkonkurrencer og i 2016 modtaget Dreyers Fond for nyetablerede arkitektfirmaer. MATTERS blev grundlagt i 2014 af arkitekterne Lotte Rønne og Marie-Louise Holst. MATTERS er arkitektrådgivere på projekter på Bornholm: Trailercenter i Almindingen og 4KløverKlyngen samarbejdet.
Link til Hjemmeside.

 MAST ARKITEKTER (Tidl. MMARK)er optaget af at skabe meningsfulde og oplevelsesrige rum, der sætter sanserne i spil og gør indtryk, både i den lille og den store skala. Med arkitektonisk helhedsforståelse og forfinet sans for detaljen, tegner og bygger tegnestuen sanselige rum og stedbundne naturoplevelser, som er levende, overraskende og inspirerende. Magnus Maarbjergs maritime opvækst har, sammen med tegnestuens beliggenhed i et bådeværft i Københavns Sydhavn, medført en dybfølt interesse for mødet mellem landet og vandet, og maritim arkitektur er blevet en hjørnesten i det arkitektoniske virke. Tegnestuens tværfaglige arbejdsproces spænder over teoretiske forstudier, 1:1 bygge-og materialeeksperimenter til endelig konstruktion og projekterne er flere gange blevet fremhævet for deres høje æstetiske og håndværksmæssige kvalitet. MAST er arkitektrådgivere på en stationer lille scene i Allinge. Link til  Hjemmeside.

Der vil være fernisering med gratis adgang for alle den 5. marts kl. 13

Fyraftensmøde “Mød arkitekterne” den 31. marts kl. 16.30  Se dette

Udstillingen varer til og med den 3. april, og åbningstiden er onsd. – sønd. kl. 13-17

OBS! Museet er lukket for gæster lørdag den 26. marts, hvor vi har særarrangement om Surrealismens kvinder på Bornholm. Se dette.

  • Date 4. januar 2022
  • Tags Tidligere udstillinger