4. juni – 24. juli 2022: HUNDREDE & HALVFEMS

Mindeudstilling for Paul Stoltze og Ole Christensen

BAGGRUND

Den 28. april 2022 ville kunstmaler Paul Stoltze (1922-2014) være fyldt 100 år, og den 8. januar 2022 ville billedhugger Ole Christensen (1932-2000) være fyldt 90 år.

Det er baggrunden for mindeudstillingen ” HUNDREDE & HALVFEMS” om to kunstnere, der var nære venner, og som begge fik stor betydning for kunstlivet på Bornholm.

Det ønsker vi på Gudhjem Museum at markere med denne mindeudstilling, som er kommet i stand ved et samarbejde med Michael Stoltze (søn af Paul Stoltze) og Marie Inoue (datter af Ole Christensen).

Fernisering med gratis adgang den 4. juni kl. 13-17

Udstillingen, der rummer et større udvalg af Pauls billeder og en mindre samling af Oles måske knap så kendte formskitser, kan ses frem til den 24. juli med åbningsdage onsdag – søndag, kl. 13.00 – 17.00

 

OM TIDEN

Det var typisk for tiden i 1950’erne og 1960’erne, at unge kunstnere drog til maleriske egne af provinsen for at prøve lykken på landet. Nordbornholm trak i særlig grad på grund af naturen, landskabet og lyset, og Paul Stoltze og Ole Christensen var to af en stor, broget gruppe af kunstnere, der flyttede til Bornholm i de år. Paul kom i 1954 og Ole i 1958, og de boede derefter på øen resten af livet.

Der opstod et vitalt, lokalt miljø, hvor kunstnerne på ingen måde følte sig isolerede. Mange af familierne omgikkes privat, og grunden blev lagt til bl.a. Bornholms Kunstforening, Gudhjem Museum og samlingen på Bornholms Kunstmuseum.

 

OM KUNSTNERNE

Paul Stoltze (1922-2014) markerede sig – med udgangspunkt i sine nærmeste omgivelser – som en af Bornholms fornemme billedkunstnere, der var repræsenteret på et væld af separat- og gruppeudstillinger i Danmark og udlandet. Ikke mindst når Bornholms rolle i dansk malerkunst skulle belyses.

På hjemøen er hans billeder i offentlig eje på Bornholms Kunstmuseum og på Gudhjem Museum, mens han er repræsenteret på Kobberstiksamlingen ved Statens Museum for Kunst i København med grafiske arbejder samt med oliemalerier på flere svenske kunstmuseer. Gennem årene har han desuden bidraget til adskillige udsmykninger af offentlige rum.

Ved sin død i 2014 var Stoltze den sidst tilbageværende på øen af den fjerde og sidste bølge af kunstnergenerationer, der næsten gruppevis valgte at realisere sig selv på Bornholm, som dengang repræsenterede en endnu levende slutsten på den epoke i dansk kunsthistorie, der prægedes af de provinsielle kunstnerkolonier fra Skagen over Fynboerne til Christiansø og Gudhjem.

 

Ole Christensen (1932-2000) blev som ganske ung grebet af granittens magi, når han besøgte sin bornholmske farfar, der var stenhugger og huggede brosten i Vang, og inden han blev optaget på Kunstakademiets billedhuggerskole, havde han taget svendebrev som stenhugger i en alder af bare 19 år.

Han nåede fra begyndelsen af 1950’erne til sin død at udføre omkring 75 offentlige udsmykninger rundt i landet og 25 skulpturer til kunstmuseer. Hans magtfulde, naturinspirerede værker gav ham i landspressen tilnavnet ”den bornholmske granitkonge”

Begrebet ”livsforelskelse” var en uomgængelig drivkraft. Stort set hele hans kunstneriske univers udspringer af ganske få grundlæggende frugtbarhedssymboler. Akkurat som billedsproget i primitive kulturer, hvor helhedsopfattelsen af tilværelsen endnu ikke er sat overstyr.

For Gudhjem Museum kan hans betydning næppe overvurderes. Han var drivkraften bag udvidelsen i 1990, som satte museet på kunstens Danmarkskort.

 

UDSTILLINGSKATALOG

Til udstillingen HUNDREDE & HALVFEMS er der udarbejdet et fyldigt katalog på 66 sider med fotos af et bredt udsnit af de udstillede værker. Teksten, som Peter Tiemroth har forfattet, består bl.a. af citater fra kollegaen, Klaus Thommesen, og tidligere museumsdirektør for Bornholms Kunstmuseum, Lars Kærulf Møller. Desuden indgår erindringer fra familie og andre, der har haft en relation til kunstnerne.

Udstillingskataloget kan købes på Gudhjem Museum.
Kataloget er desuden kilde til en del af ovenstående omtale af udstilling og kunstnere.

UDSTILLINGSPERIODE

4. juni – 24. juli

Onsdag – Søndag, kl. 13-17

Ekstra åbningsdag: 2. Pinsedag, mandag den 6. juni.

FRA FERNISERINGEN

Ved ferniseringen var der taler af Ole Stigemo (koordinator for museet), Michael Stoltze (søn af Paul Stoltze), og Marie Inoue (datter af Ole Christensen). Maries tale kan læses her.

  • Date 22. maj 2022
  • Tags Tidligere udstillinger