29. oktober – 28. december 2022: Lemvigh’s Christiansø

Udstilling med Carl Oscar Lemvigh

OM UDSTILLINGEN

Gudhjem Museum ønsker med denne udstilling at bringe denne, lidt oversete, kunstner frem i lyset.

Det er lykkedes os at samle 30 værker af kunstneren, primært oliemalerier, nogle få tryk og enkelte arbejder i oliekridt. Værkerne er skabt på Christiansø i perioden fra 1945 til 1986

Lemvighs værker beskrives af Mogens Lau som ”…fremragende, impressionistisk inspirerede landskabsmalerier med motiver fra øgruppen…” (Bogen ”Sommerskær”)

Museet har mødt stor imødekommenhed fra en række private ejere og fra Bornholms Kunstmuseum, som har udlånt deres værker til udstillingen. Stor tak til alle for udlån.

For yderligere at udbrede kendskabet til kunstneren Carl Oscar Lemvigh udgiver Gudhjem Museum et lille katalog med Stefan Asp’s fotos af de udstillede værker. Vi har den store glæde, at Lars Kærulf Møller, fhv. direktør for Bornholms Kunstmuseum, vil supplere billedmaterialet med, hvorledes han ser på Lemvighs kunst og kunstneriske udtryk. Udgivelsen kan desværre ikke ligge klar til ferniseringen, men vil være til rådighed hurtigst muligt.

Desuden er der lavet en kort video, hvor Søren Hansen, Mads Østergaard og Kasper Køie fortæller små anekdoter om Oscar Lemvigh. Videoen er produceret af Carlsen Film.

Vi er dybt taknemmelige for den store velvilje og hjælp, vi har modtaget fra så mange sider.

Der er fernisering med gratis adgang for alle 29. oktober kl. 13-17. Museet byder på en forfriskning og Mik Voss underholder på harmonika med rigtig Christiansø musik.

Åbningsdage i øvrigt:

I oktober og november er åbningsdagene: fredag – søndag,

I december: 02., 03., 09., 10., 16., 17. og 28./12.

Alle åbningsdage kl. 13-17

 

OM KUNSTNEREN

Carl Oscar Lemvigh blev født i København i 1911 og døde på Christiansø i 1986. Bosat på Christiansø fra 1945. Deltog i 1962 og 1963 i Oscar Kokoschkas sommerkurser i Salzburg. Udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling, Ung dansk Kunst og De 17. 1962 indbudt til udstillingen Kokoschkaskolen i Sao Paulo og i 1963 i Basel.

Lemvigh hørte til den gruppe af ”bornholmermalere” der lod sig inspirere på Christiansø, men han var den eneste, som blev helårsbosat på øen, hvor han fik stilling som opsynsmand.

Lemvigh var uhyre selvkritisk, når det kom til hans kunst. Kun ganske få af hans arbejder fandt nåde for hans blik, og derfor er han ikke særlig kendt i dag. Det til trods for at flere i samtiden gerne ville købe hans kunst.

Ved hans død i 1986 skrev Henning Køie disse mindeord, som vi bringer i deres helhed:

”Kunstmaleren Oscar Lemvigh er død

Der bliver så tomt, når store personligheder forsvinder. Det var det, man tænkte, dengang flaget gik på halv i mandags. Oscar Lemvigh var død, stille og roligt sov han ud af livet en januardag i det nye år. Men hvem var ham Oscar Lemvigh?

Jo, det var såmænd bare en kunstmaler, som slog sig ned på øen. Lige efter krigen kom han anstigende og bosatte sig i det gamle fængsel, hvor doktor Dampe fristede en kummerlig skæbne en lang årrække. Der var næsten noget symbolsk i den omstændighed, at vor første egentlige frihedskæmper og netop Lemvigh færdedes i de samme lokaliteter og havde den samme udsigt gennem tremmerne op i sydvest-hjørnet i den pompøse bygning.

Oscar Lemvigh, hvor kom han fra? Men pludselig en dag var han her bare, og siden blev han en fast institution, en mand med sine meningers mod, ubestikkelig kan man vist godt tillade sig at sige. For han veg ikke en tomme fra, hvad han syntes ret og rimeligt. En fremmed var han, men når det kom til stykket, var han måske øbo mere end de fleste. Vi skal træde varsomt for dette her er noget enestående for det er et kulturminde, vi skal værne om. Øen og bevaringen af den lå ham meget på sinde, og han var dybt bekymret, når der i ny og næ blev foretaget forandringer, som han syntes ikke altid var nødvendigt.

Vi vil savne ”Buster” som han hed i daglig tale. Vi vil savne de tilfældige møder på Kongens eller Spans bastion, hvor vi drøftede et eller andet, måske ret ligegyldige problemer. Men næste dag: Du jeg har tænkt på det, du sagde i går, for man kan også sige det på en anden måde. Og så kom der en længere udredning. Sådan var ”Buster” usandsynlig  grundig samvittighedsfuld, men altid positiv og forstående, og ikke altid sikker på at hans egen indstilling absolut var den rigtige. Vi skulle have lidt flere af hans slags. Afdøde blev 74 år gammel.
Henning Køie”

 

Lemvighs skjold, der hænger i rækken af kunstnerskjolde i krostuen på Christiansø, illustrerer at han var af gammel søofficersslægt.

 

  • Date 15. oktober 2022
  • Tags Tidligere udstillinger