sep 30

Hvem skal have årets priser i 2023

Har du et godt forslag?

Hvem har ydet en særlig og anerkendelsesværdig indsats?

GUDHJEMPRISEN

Ved den ordinære generalforsamling i Gudhjem By- og Museumsforening i marts måned er der mulighed for, at foreningen kan hædre en person, som har gjort noget særligt for byen. Det kan enten være for noget, som har fundet sted det forgangne år, men det kan også være en påskønnelse af en indsats gennem længere tid. Sidste år fik Tine Hammarlund således Gudhjemprisen for sit arbejde for foreningen Flådeselskabet Atlanten gennem en lang årrække.

FORSKØNNELSESPRISEN

Den anden pris gives til dem, der har foretaget en renovering/om- eller tilbygning af en ejendom, som f.eks. bringer den i overensstemmelse med ejendommens oprindelige udseende, og anvender materialer, der fremhæver områdets bygningsmæssige karakter, eller som foretager ændringen med respekt for ejendommens egenart.

FORSLAG SKAL SENDES SENEST 15. JANUAR

Borgere i Gudhjem/Melsted har mulighed for at indstille modtagere til prisen. Indstilling skal være skriftlig med en begrundelse for forslaget, samt være foreningen i hænde senest den 15. januar. Indstilling sendes til info@gudhjemmuseum.dk

Bestyrelsen for Gudhjem By- og Museumsforening behandler de indkomne forslag og beslutter om/og hvem, priserne i givet fald skal tilfalde. Priserne uddeles kun de år, hvor der findes værdige kandidater.

Læs om reglerne for priserne her