aug 14

Høringssvar – Kommuneplan 2020

29. august 2019 – Foreningens høringssvar

Bornholms Regionskommune har sendt sin Strategi for Kommuneplan 2020 i høring med svarfrist den 29. august 2019. Strategien er et debatoplæg om Bornholms fysiske udvikling de følgende 12 år, der handler om ”Udviklingsområder i kystnærhedszonen”, ”Natur, Miljø og Klima” og ”Sommerhusområder”.

Læs kommunens strategi

Gudhjem By- og Museumsforening har udformet et høringssvar, der relaterer sig til emnerne “Udviklingsområder i kystnærhedszonen” og “Natur, Miljø og Klima”. Vi understreger i svaret at en effektiv håndhævelse af bopælspligten vil afhjælpe behovet for flere boliger. At klimasikring af havnene trænger sig på, samt at trafik- og parkeringsproblematikken har stor indvirkning på bymiljøet.

Derfor påpeger vi i høringssvaret, at planen efter vor opfattelse også burde omfatte trafikafvikling. Desuden savner vi klare retningslinjer for havnearealers anvendelse.

Læs foreningens høringssvar (åbner som pdf).