feb 22

Gudhjemprisen og Forskønnelsesprisen

Overrækkelse

Prisuddeling

Bestyrelsen i Gudhjem- By og Museumsforening har efter modtagne indstillinger valgt følgende modtagere af priserne.

Gudhjemprisen gik til Tine Hammarlund for hendes store indsats for byen gennem en lang årrække.

Forskønnelsesprisen gik til Ellen Bendtsen og Tage Jensen for deres renovering/restaurering af deres ejendom i Melsted.

Forskønnelsesprisen blev overrakt ved foreningens generalforsamling den 24. februar, mens overrækkelsen af Gudhjemprisen blev udsat, fordi Tine ikke havde mulighed for at være til stede.

Gudhjemprisen vil blive overrakt i forbindelse med fernisering på årets første udstilling lørdag den 5. marts kl. 13.00 på Gudhjem Museum.

Vi håber, mange vil dukke op og være med til at gøre overrækkelsen ekstra festlig.

Læs mere om udstillingen