nov 25

Formidling af sommerfuglemarken

Tilskud fra Kunst- og Kulturhistorisk Råd

Hurra! Og tillykke til museet og hele byen. Vi har modtaget tilsagn om tilskud til formidling af den kommende Sommerfuglemark fra BRK’s Kunst- og Kulturhistoriske Råd. Tilskuddet gælder skiltning i området, foredrag på museet og guidede ture i området.

Allerførst skal vi dog have etableret marken. Vi er igang – stierne er markeret, der er sat afmærkning op der, hvor vi ønsker buske og krat. De næste ting, vi skal nå her i efteråret, er at få græsset slået endnu en gang og få lavet nogle mindre “bede”, hvor vi så blomsterblanding ud. Vi satser på at nå det, inden frosten kommer.

Læs mere om projektet “Kunst og Natur” her.