aug 13

Sommerfuglehabitat

Gudhjem Museum slår et slag for biodiversitet

Indretning af Gudhjem Museums udearealer til kunst og natur med særlig henblik på vilde planter og sommerfugle

Den store mark syd og sydøst for Gudhjem Museum er som skabt til vilde planter og sommerfugle.
Udsigten over landskabet og til Østersøen ud for Saltuna og Svanekebugten er vidunderlig, og eksponeringen mod syd gør hele området varmt og solrigt. Desuden er arealet omgiver af træer og lunde, så der er god læ. Træernes højde må holdes nede nogle steder for at sikre udsigten.

Marken har været brugt til slåning af ensilagehø (wrap) i de senere år. Der er en del lave vedplanter (træer og buske) i vegetationen, blandt andet eg. Arealet vil derfor hurtigt springe i krat og skov, hvis det ikke bliver slået eller afgræsset. Det er et stort plus, da man så kan skabe holme af buske og småtræer hvor som helst på marken ved simpelthen ikke at slå. Sådanne holme af krat er behagelige holdepunkter for øjet i landskabet, gode for fuglelivet og yderst værdifulde for vilde planter, sommerfugle og andre insekter.

Hvor der ikke etableres krat, skal der slås hø for at forhindre arealerne i at springe i skov. Af hensyn til insektlivet vil det være bedst at slå i en vis højde. Af hensyn til blomsterflor, sommerfugle, vilde bier og andet dyreliv, slås alle arealerne ikke på samme tid.

Der etableres 2 m brede, snoede gangstier i området. Disse stier slås jævnligt med plæneklipper.
På sigt er det planen at flytte enkelte af vores skulpturer ned i området og måske også etablere ”opholdssteder”. Endelig vil vi, når sommerfuglehabitatet er en realitet, formidle området og gerne inddrage byens borgere i udviklingen af arealet med fx indsamling af frø fra vilde planter og pasning af habitatet.

Projektet gennemføres i samarbejde med Melstedgaard, og som konsulent på opgaven har vi Michael Stoltze, biolog og phd.
Den 9. oktober 2020 samledes en projektgruppe på fem for at kigge nærmere på arealet og lægge en slagplan for etableringen. Gruppen bestod af Michael Stoltze, Thomas Guldbæk fra Melstedgaard og Ole Stigemo, Hanne Strøby og Sanne Bloch alle fra Gudhjem By- og Museumsforening.

Det er vores håb, at projektet kan inspirere andre og blive et eksempel på, hvordan flere kan bidrage til, at Bornholm med tiden kan få flere arealer med vild natur.

Vi ser frem til, at habitatet allerede i 2021 vil blive til glæde for sommerfugle, andre insekter, byens borgere og øens gæster.

Foto: Arealet besigtiges og planerne lægges.

Formidling af projektet er støttet med midler fra Regionskommunens Kunst og Kulturhistorisk Råd og fra Bornholms Brand.