maj 14

Tid til generalforsamling

Dagsorden m. beretning og forslag til nye vedtægter
Så blev det endelig tid for indkaldelsen til den årlige generalforsamling i Gudhjem By- og Museumsforening. Indkaldelsen er sendt direkte til alle medlemmer, enten pr. mail eller pr. post. Generalforsamlingen holdes den 1. juni kl. 19.00 på Gudhjem Museum. På grund af restriktioner i forbindelse med Covid-19 er tilmelding nødvendig.... Læs mere →
maj 14

Sommerfugle og andre flyvende objekter

Indbydelse
Venner af sommerfugle og andre flyvende objekter inviteres hermed til at blive frivillig i forhold til Gudhjem Museums Sommerfuglemark. Lørdag den 15. maj kl. 10 - ca. 13. Mødested: Foran Gudhjem Museum. Michael Stoltze - biolog og ph.d. i danske sommerfugle - fortæller, hvordan vi skal udvikle området - måske... Læs mere →
maj 14

Foreningen Undreværket sælger hus

Gudhjem Museum modtager donation
Foreningen Undreværket har besluttet på deres generalforsamling at afhænde huset på Kirkevej 2. Bygningen overtages af Helene Høm og Thomas Danielsen, og huset vil fortsat rumme Foreningen Undreværkets kulturelle aktiviteter. Efter beslutning ved Undreværkets generalforsamling vil provenu fra salget bliver doneret i 5 lige store portioner, hvoraf en går til... Læs mere →
maj 14

Ny placering til Oluf Høst skitsesamling

Skitsesamling og bibliotek
Inde i den gamle Stationsbygning har vi samlet flere funktioner i samme rum.  Her er både bibliotek og skitsesamling. Vi håber, at mange vil benytte muligheden for at  kigge nærmere i de publikationer, som man kan købe i vores reception. Her er noget både for de kunst- og de historieinteresserede.... Læs mere →
maj 14

Munch og Høm i Stationsbygningen

Nye udstillinger – forår 2021
Når I kommer for at se vores første udstilling 2021, som er Kunstrundens Fællesudstilling fra den 8. maj, skal I ikke undlade også at gå en tur ind i Stationsbygningen, hvor vi har indrettet to rum med værker af henholdsvis Axel Munch og Paul Høm. Disse udstillinger vil være der,... Læs mere →
maj 14

Seneste om Sommerfuglemarken

Tilskud fra biodiversitetspulje
Atter er der godt nyt om den kommende Sommerfuglemark foran Gudhjem Museum. Bornholms Regionskommune har fra Biodiversitetspuljen bevilget midler til anlæggelse af en sø nederst i marken i hjørnet ud mod Melstedvej, hvor museets areal grænser op til den kommunale "skov". En sø vil give ekstra gode betingelser for endnu... Læs mere →
maj 14

Nye gaver til Gudhjem Museum

Foto, tryk, tegninger og malerier
Museet har modtaget hele seks gaver på en gang. Der er tale om: Fotografi fra Melsted Havn fra træbådenes tid, Maleri af Aage Backhausen -  Tryk af Aage Backhausen, Blyantstegning af Ernst Køie, Blyantstegning, som viser Backhausens hus Melsted By 8, Maleri af Melsted By 12 af maleren AB? Stor... Læs mere →
maj 14

Holkastien

Fabler, kunst og kamp
Start fra P-plads Helligdomsvej, hvor du først følger Helligdomsvej i retning mod Allinge og Holkabroen. Den første vej, du møder på venstre hånd, er Malkestien, som du skal ind ad. Malkestien – hvilken historie gemmer det navn på? Tidligere var der aktive landejendomme nede i Gudhjem med malkekvægsbesætninger. Markerne var... Læs mere →
maj 14

Udstilling aflyst

Vi kan desværre ikke vise udstillingen PATTERNS
Vi håbede til det sidste........ at Bornholm som test-ø ville få lov til at åbne museer tidligere end resten af Danmark, men det blev som bekendt ikke tilfældet. Med sæsonstart efter regeringens anvisning den 21. april ville der kun være plads til nogle få åbnings-dage til Gaia Armyrantis Trampedachs udstilling... Læs mere →
maj 14

Kulturstien

Byens historie i glimt
Start fra P- plads Melstedvej. Kryds vejen ved indkørslen til P-pladsen på Melstedvej. Marken på den modsatte side er Gudhjem Museums sommerfuglemark, hvor der er klippede stier og formidling af naturen på marken. For enden af marken ligger Gudhjem Museum, dels i den tidligere Gudhjem Station dels i en senere... Læs mere →