maj 25

Vores bibliotek?

Åbent brev til medlemmerne i kommunalbestyrelsen

I efteråret, da debatten om mulige bibliotekslukninger på Bornholm blussede op, blev det besluttet at oprette en arbejdsgruppe i regi af Gudhjem By- og Museumsforening, som skulle arbejde for bevaring og udvikling af Gudhjem Bibliotek. Talsperson for gruppen er Bjarne Bruun Jensen.

Gruppen har indledt et samarbejde med borgerforeningen i Svaneke “Svanekes Venner”, og de to foreninger har sendt et fælles åbent brev til kommunalbestyrelsen.

Det brev kan du læse her.

Både Bornholmske Borgerforeningers Samvirke og Ældrerådet bakker op om bestræbelserne på at bevare de lokale biblioteksfilialer.

Læs udtalelse fra BBS her

Ældrerådet udtalte sig til Bornholms Tidende den 24. april. Her kan man læse, at Erik A, Larsen, formand for rådet, bl.a. siger følgende: “Ældrerådet lægger vægt på, at der en god betjening af hele øen, da mange ældre borgere ikke har mulighed for at transportere sig langt til et bibliotek….
….Bornholms Ældreråd lægger også vægt på, at de lokale biblioteker er andet og mere end steder, hvor de lokale kan låne bøger og andre materialer. Rådet ser også bibliotekerne som et sted, hvor mange ældre og ensomme har mulighed for at mødes.

– Derfor er det vigtigt, at man ikke lukker biblioteker i lokalområderne”, Han tilføjer, “at rådet vil følge den politiske behandling nøje.”

Hvis du gerne vil i kontakt med arbejdsgruppen i Gudhjem, finder du mail og tlf. til gruppen her.