maj 28

Vandrerhjemmet i Gudhjem

Fortalt og skrevet af Viggo Pedersen

Den gamle avlsbrugerejendom med de lange bindingsværkslænger, hvor afdøde Købmand Harald Jørgensen havde bopæl og drev købmandsforretning i 50 år, blev som meddelt for et par måneder siden solgt til bygmester Viggo Pedersen og købmand J.R. Hammer.

Det første, de nye ejere foretog sig, var at nedlægge købmandsforretningen, og derpå blev hele bygningen indrettet til brug for spejdere eller andre unge mennesker, som i flok eller følge drog ud for at se sig om i landet på en billig måde. I et sådant herberg, hvoraf der kun findes 3-4 stykker her på øen, koster logiet kun 50 øre pr. døgn.  Man får et soveleje på en træuldsmadras. (Tæpper medbringes selv) Så er der kogekar og rekvisitter til fri afbenyttelse ved madlavning, som de logerende naturligvis selv må besørge.

Lad os sige det  ….. den lange smukke bindingsværkslænge . Stuelængen i den gamle avlsbrugergård og købmandsgård er blevet et ideelt vandrerhjem. Her er foreløbig plads til 50 personer, men der kan hurtig skaffes plads til flere, idet den nye pakhuslænge, der opførtes efter branden sidste sommer, fremdeles benyttes til pakhus, men hvis det viser sig, vil denne også blive indrettet til herberg.

 

Skærtorsdag eftermiddag blev det nye vandrerhjem indviet, idet 25 unge spejdere her fra øen tog det i besiddelse. Samtidig mødte en del af Gudhjems borgere efter indbydelse fra ejerne for at se på indretningen i det nye pensionat.  Alle var enige om, det var så godt alt sammen, og de unge spejdere udtalte også deres glæde over, at de havde fået et sådant hjem her i Gudhjem

Da ejendommen og indretningen var beset, samledes de indbudte Gudhjem-boere med spejderne i den store opholdstue, og her holdt Kaptajn Ejnar Mikkelsen, der for tiden holder påskeferie her i byen, en kort, men kraftig og smuk indvielsestale, hvor han sluttede med at udtale de bedste ønsker for vandrerhjemmet i Gudhjem, som efter ejernes ønske fremtidig skulle have navnet St. Jørgens gård.

Et par af anførerne for de unge spejdere samt et par Gudhjem-boere holdt korte taler. Spejderne sang og råbte spejderne hurra, og tilslut takkede købmand Hammer og Viggo Pedersen for de gode ønsker, der var udtalt for vandrerhjemmet og for den smukke indvielse, de havde fået. HPH ( Hans Peter Haagensen)

Den gamle købmandsgård ved havnen, som efter Harald Jørgensens død blev solgt til bygmester Viggo Pedersen og købmand J.R. Hammer, der er en ret stor have beplantet med frugttræer, deriblandt et meget stort morbærtræ foran den meget smukke og lange bindingsværksbygning Der er en ret stor gårdsplads, og i en tværlænge er der indkørselsport. Hele arealet er 1000m2 og har facade til tre gader. Nu er der indrettet vandrerhjem i tilknytning til andre vandrerhjem.