Gudhjem Museums udstillings- og magasinbygninger

Udstillingsbygningen

I flere år efter at stationen var blevet til museum i 1969, spøgte ønsket om en egentlig udstillingsbygning. Der blev gjort adskillige forsøg på at skaffe fondsmidler til en udstillingsbygning, men i 1975 måtte man definitivt konstatere, at det ikke var muligt at skaffe penge til et sådant projekt på daværende tidspunkt.

I 1986 pustede en arv efter Sophus Phil atter liv i de gamle planer om en bygning til kunstudstillinger. Der blev indkaldt skitseforslag fra to arkitekter og valget faldt på et projekt, der var tegnet af arkitekt Niels Frithjof Truelsen, Fåborg, der var godt kendt med museumsbyggeri bl.a. fra Fåborg Museum og Asger Jorn Museet i Silkeborg.

Det lykkedes at skaffe finansiering til projektet og den 11. maj 1990 blev bygningen indviet og museet fik doneret ganske betydelige gaver i form af kunstværker. Året efter kunne man fuldende projektet med en ny hovedindgang med publikumsfaciliteter i den gamle stationsbygning.

 

Magasinbygningen

Herefter tilbagestod ønsket om en magasinbygning til opbevaring af udstillingsgenstande og

-rekvisitter og den 19. oktober 2001 kunne man indvie denne sidste del af museumskomplekset. Også her var Niels Frithjof Truelsen mester for bygningen, hvor arkitekturen også i denne bygning var nøje afstemt med og inspireret af arkitekturen på Almindingen-Gudhjembanens øvrige stationsbygninger.

Gudhjem, februar 2012.

Mogens Lau