sep 30

Trafikken 2021

Erfaringer fra sommeren

Fast samarbejde mellem på den ene side Gudhjem Erhverv og Gudhjem By- og Museumsforening og på den anden side Bornholms Regionskommune har resulteret i tydelige forandringer. Samarbejdet har resulteret i en liste over tiltag, som man er enige om, og hvor flere elementer er blevet implementeret i 2021.

Sammen med ensretningen blev Brøddegade omdannet til ”2 minus 1 vej” med den effekt, at der var en tydelig forbedring i forhold til at adskille kørende og gående på Brøddegade – og altså en mere smidig trafikafvikling. Samtidig sløjfede man parkeringspladserne i Brøddegades øverste halvdel og efter svinget ved

Skiltningen med standsning og parkering forbudt blev udvidet, men er langt fra blevet respekteret denne sommer. Flere gange har vi kunnet se parkerede biler langt op ad Serpentinervejen og mange andre steder med forbud mod parkering. Et problem, som skal adresseres i samarbejdsgruppen. En grundig gennemgang og vurdering af skiltningen er også nødvendig, hvis trafikken i byen skal mindskes. Mange kører ned for at konstatere, at der ikke er ledige parkeringspladser, og så cirkler de opad igen. Flere løsningsmodeller er i spil, men for at få dem gennemført er størst mulig enighed i de lokale foreninger en forudsætning.

Den perfekte løsning findes nok ikke, men så må man finde frem til “den mindst ringe”.