sep 30

Trafik og parkering

Status fra arbejdsgruppen juni 2019

Kommunen holdt et udmærket borgermøde den 9. april på det gamle plejehjem, med mange interesserede og positive borgere. Vi mødte op med det tidligere fremlagte fælles udspil fra Erhvervsforeningen, Flådeselskabet og byforeningen.

Kommunen  var med på en ny P-plads oven for byen, men havde ikke set muligheden af, at den nye P-plads, som man var indstillet på at etablere som et forsøg på “hotelgrunden” syd for kirkegården, kunne komme i gang allerede i år, fordi det ville kræve dispensation fra lokalplanen. Det var der en kvik borger, der kunne korrigere, så NU sker der måske (?) noget deroppe. Problemet er – som med mange af de andre kommunale projekter – mangel på økonomi (samtidig med at vi ser, at kommunen f. eks. vil bruge mange millioner på at forbedre en række ganske velfungerende vejkryds på øen); det hedder prioritering!

Der vil – på vort ønske – blive indrettet P-plads til 4 busser ved F24 – desværre på bekostning af 18 pladser til personbiler.

Vi vil gerne have, at flere og flere busser holder sig oven for byen og gæsterne får oplevelsen med at gå ned i byen. Selvfølgelig sådan, at ældre, svagt-gående køres ned.

Der skal nu laves udbredt information om, hvordan man smart kan gå fra hotelgrunden ned i byen. ER kommunen i gang med det? Vi vil presse på.

Vi forudser, at ændringerne ikke kommer i orden før langt hen i sæsonen – og at et nyt trafikkaos nede i byen derfor er i vente. Et kaos, som kun bliver værre af de sænkede færgepriser.

Kommunen vil desværre ikke lave parkeringszone i hele byen neden for Ankeret, sådan som vi fra Gudhjemforeningerne har foreslået. Det må komme på et tidspunkt, ellers bliver forholdene mere og mere kaotiske.

Og en shuttlebus fra P-pladserne over for byen ned til havnen har kommunen også skudt til hjørne (eller i havet?). Den ide opgiver vi ikke i foreningerne!