sep 22

Trafik og parkering – denne sommer i Gudhjem

Sommerens store udfordringer

Vi synes i bestyrelsen, at det er gået rigtig voldsomt for sig denne sommersæson nede i byen: masser af parkerede og kørende biler, ofte med farlige og kaotiske situationer.

Det var fint, at kommunen etablerede den interimistiske P- plads på “hotelgrunden” syd for Kirkegården med adgang fra Melstedvej; og den blev benyttet. Men det er langt fra nok!

Trafikken ned i byen bør på en eller anden måde reguleres i højsæsonen. P-afgift i hele området neden for Helligdomsvej eller kun adgang for ærindekørsel eller lignende metoder synes uundgåelig i de kommende år.

Turistbussernes massive tilstedeværelse i bybilledet er bekymrende, og mange turister og borgere føler sig utrygge ved at færdes i Gudhjems gader. Kommunen må arbejde for at fordele belastningen og bl.a agitere for, at de netop etablerede bus-parkeringspladser ved F-24 benyttes.

Parkeringen oven for byen bør desuden gøres mere attraktiv. Bedre information, interessante stiforbindelser ned i byen og shuttlebus bør indgå i overvejelserne.

Medlemsmøde:
Bygruppen og trafikgruppen påtænker at holde et medlemsmøde om trafik og parkering senere i år.  Målet er at fået ideer til, hvorledes vi i foreningen skal arbejde videre med de trafikale problemstillinger.

Et spørgeskema til de fastboende downtown Gudhjem kunne også være en mulighed, idet det er deres hverdag der i særlig grad påvirkes af den stærkt tiltagende trafik.