jun 20

Trafik og parkering 2024

Mere regulering

Sommerens trafik reguleres lidt mere

På et nyligt afholdt dialogmøde mellem BRK’s trafikansvarlige og repræsentanter fra Gudhjem Erhverv og Gudhjem By- og Museumsforening blev der fremlagt en række nye tiltag, som gerne skulle bidrage til at forbedre afviklingen af sommerens årligt tilbagevendende trafikudfordringer.

Trods mange års tiltag – og ikke mindst etablering af de mange parkeringspladser oven for byen – viser trafiktællinger, at antallet af biler, der kører ned igennem Brøddegade i juli måned, stort set er uændret, svarende til små 2.000 biler i døgnet. Da havneområdets betalingsparkering blot har 80 p-pladser, og at der ud over disse måske er ca. gratis 50 p-pladser, – så kan enhver sige sig selv, at der foregår en meget stor forgæves gennemkørsel.

I de senere år har vi oplevet et øget pres på byens småveje. Varebiler har f.eks. udfordringer når de skal levere varer til Købmandsgården, BOFA’s lastbiler kan ikke komme rundt, – og der er fare for at udrykningskøretøjer heller ikke kan komme frem.

En række af byens småveje vil derfor nu blive forbeholdt såkaldt ”beboerkørsel” på samme måde som det – med succes – er sket i Løkkegade og Sct. Jørgens Gade. Både Erhvervs- og Byforening er desuden enige om at ønske en såkaldt ”dynamisk skiltning”, der vil kunne vise byens besøgende, når p-pladsen nede i byen er fyldt op. Det vil anslået koste ca. 0,5 mio. kr. at etablere, og en mulig etablering vil indgå i budgetforhandlingerne for 2025.