jun 20

Tomme huse

Status fra arbejdsgruppen – juni 2019

Bopælspligten opfyldes ikke

Vi har stadig ca 50 helårshuse i Gudhjem-Melsted hvor bopælspligten ikke er opfyldt. Kommunen har lavet klare regler i 2015, Men satte først – halvhjertet – i 2017 gang i en administration for at få problemerne løst. Nu er medarbejderen opsagt, og man tager ikke nye sager op på eget initiativ, selvom kommunen har besluttet at ansætte 1 ½ medarbejder til opgaven og har haft kvalificerede ansøgere til samtale. MEN lige pludselig blev der lavet et ansættelsesstop (man kaldte det endda et kvalificeret ansættelsesstop), og så blev der ikke ansat nogen.

Svaneke og Gudhjem byforeninger har flere gange skrevet til politikerne og påpeget at der er rigtig mange penge at hente for kommunen ved at få bopælspligten overholdt (vi taler om ca 500 boliger i alt i de 8 byer med bopælspligt). I form af i øget kommuneskat og bloktilskud. Disse medarbejdere ville være guld værd for kommunen.

Senest har alle 8 byforeninger appelleret til kommunen om at komme igang.

Læs brevet fra byforeningerne.

Men der er ikke sket noget som helst! Helt uforståeligt.

Læs kommunens FAKTAARK fra juli 2018