mar 05

Tomme huse – september 2019

Oversigt over kommunens indsats

Kommunens indsats vedrørende “tomme” boliger

Et af de områder, hvor formanden i det sidste nyhedsbrev i juni 2019 udtrykte frustrationer over kommunens manglende fremdrift, var “tomme” helårshuse.

Heldigvis er der nu sket noget positivt på det område. På trods af anstrengt økonomi og “kvalificeret” ansættelsesstop, og efter den fælles henvendelse fra by- og borgerforeningerne i de 8 byer med bopælspligt, har kommunen nu ansat personale til at fortsætte med at tage sager op om tomme boliger. Vi byder velkommen til cand.jur. Michael Lodberg og til Mette Svenningsen, som begge arbejder på Ullasvej.

En udmærket oversigt over indsatsen det seneste kvartal kan læses under pkt. 19 i referat fra  til Økonomi-, Erhvervs, og Planudvalgets møde den 11. september.

 

Foreningen ser frem til gode resultater.