maj 24

Tidligere pensionater

Fortalt og skrevet af Viggo Pedersen

Fru Ida Thorn fra Nørregård omkring år 1900, byggede Søvang 1910 i Melsted og drev pensionat til 1919.
Løkkegade 8 – følgende tre pensionater:

Frk. Petra Rahs’ Hvilehjemmet, Pensionat og Hvilehjem, 1902-1914
Frk Achens Pensionat i Løkkegade – Anna Achen overtog det 1918. Anna Kirstine Marie Achen (1861-05-10, Helsinge – 1941-07-31, Gudhjem)
Fru Grundtman Svendsen fra 1933, Pensionat Dana.

Landinspektør Hansen.
Fru Didriksens Pensionat Søbo 1930 i Sct. Jørgensgade.

Hotel Cara i Brøddegade – Josef Olsen, der havde snedkerværksted på pladsen, blev forlovet med privatlærerinde Caroline Porsdal, og han byggede det nu til gaden liggende hus, hvor han beregnede at skulle bo, men hun havde en anden mening. Hun sendte ham til Amerika for at tjene penge til en udvidelse. Imens indrettede hun restaurant og Hotel Cara med stort skilt på havnen, hvor der stod: ”Hotel Cara fünf Minuten bei der grosse Mülle”, således at passagererne på damperen kunne se det ved indsejlingen.

Kaffeslottet, bygget af kaffegrosserer Sahle af materialer fra Københavns Hovedbanegård 1913. Han gik kort efter konkurs og en sagfører overtog det og lejede det ud til Johan Koch en sommer ca. 1915-1916, derefter Peter Møller.

Mølleglimt startet som gartneri af Hans Marckman, – drev senere sommerrestauration m.m.

Lillys Ferie og skolehjem intet at bemærke, 1968.

Købmandsgården – købmand Johannes Jensen 1926. Hvornår han begyndte med vandere. Det er nok sidst i 30’erne.

Casa Blanca blev bygget omkring år 1875, som lægebolig af beboerne i sognet for at få en læge hertil. Den første læge var dr. Gerner, der efter et par år flyttede til Nexø. Siden var dr. Jespersen og dr. Balle og så kom dr. Hansen 1892 93, men 1898 flyttede han vistnok på grund af uoverensstemmelser med husjeren. Huset blev solgt til Fru Sofie Rasmussen, der startede det første pensionat i Gudhjem, som også altid var godt besøgt. Hun byggede til 1913 og lejede mange værelser i byen. Hun solgte til Johan Koch 1918, han kalkede det hvidt og gav det navnet Casa Blanca. Johan Koch drev det til sønnen Otto overtog det i 1936.

Klippen 1907

Hotel Gudhjem, en gammel avlsbrugerejendom, ejet af Mogens Koch, senere enken Madam Koch, der driver købmandshandel og lidt gæstgiveri indtil året 1872. Købmand Vilhelm Rønne købte ejendommen og rev den ned og byggede købmandsgården. Han drev den ved bestyrer, havde forretning i Rønne og havde lejet Christiansø og drev forretning der også med bestyrer. Andreas Hansen Brandt var bestyrer i Gudhjem til 1894, da købte han ejendommen og drev den til 1918, da solgte han ejendommen til Gudhjem Håndværker- og Afholdsforening, der så byggede og drev Afholdshotellet.

Therns Hotel. Ved vurdering til Brandforsikring i 1938 har jeg skrevet: I ejendommen er beboelse, sommerhotel, mejeri, vognmandsforretning, cykelforretning og 3 butikker.

Pension Koch bygget af Købmand Andreas Hansen Brandt 1918. Købt af Hansigne Koch 1939, solgt til Morten Koch 1962.

Pension Holkarenden oprettet af Arno Larsen.

 

Fotoet øverst: Feriegæster foran Pensionat Søvang i Melsted..