okt 16

Tema og inspirationsmøde om Gudhjem Museum – 22. jan. 2020

Konstruktivt møde med bestyrelse og billettører

Der var indkaldt til møde den 22. januar 2020 for bestyrelsen og billettører om fremtiden for Gudhjem Museum.

Mai Ørsted fra Grønbechs Gård indledte mødet med et inspirerende oplæg. Muligheder og potentiale set udefra med friske øjne blev opridset, inden arbejdet gik i gang.

Forsamlingen blev delt i 3 grupper, som skulle komme med ideer til følgende opgaver: ”Udstillinger – hvilke typer, både kunst og kulturhistorie”, ” Museets faciliteter, og udnyttelse af de forskellige afdelinger” og ”Andre aktiviteter i tilknytning til museet”.

Alle grupper skulle behandle de tre emner, og efter en engageret og ivrig snak, blev alle ideer listet op.

Stor tak til alle der deltog! Nu kommer så bestyrelsens arbejde med at prioritere i de mange forslag og beslutte, hvad der skal sættes i gang allerede til 2020-sæsonen og hvad, der skal indgå i udstillings- og aktivitetsplan for 2021.