jun 20

Stormfloden 1913

30. – 31. december 1913, Gudhjem Havn

I inderhavnen ligger de to Gudhjemskibe, skonnerten ”Paket”, som ejes af købmand Andreas Hansen Brandt, og galeasen ”Apollo”, som ejes af møller Kullmann. Ved siden af dem var også den svenske motorskonnert, ”Virgo”, på 54 brutto tons fra Sternø, fortøjet, men pga. stormen og bølgerne river den sig løs og får slået hul i skibet, og den 31. december synker det. På det tidspunkt står vandet ½ meter højere end kajen. ”Virgo”, der er på vej fra Kønigsberg til Gudhjem, springer læk allerede den 26. december i det hårde vejr, men når dog den 29. december til havnen i Gudhjem, hvor besætningen reddes i land.

Præcis 9 år efter stormfloden den 30.-31. december 1904 indtræffer der igen en stormflod fra øst på de samme datoer. Efter adskillige storme i løbet af efteråret 1913 kulminerer året med endnu en stormflod i de sidste dage i december.

Med udbygningen af havneforholdene i 1883-85 og med erfaringerne fra stormfloden i 1872 og 1904 er Gudhjem havn blevet parat til at modtage de kraftige, østlige storme. Samtidig er havnebyggeriet blevet koordineret som en større fælles opgave og indsats på hele Bornholm, hvor man har fået en uddannet havneingeniør, Hans Zahrtmann, som er med til at projektere havnen på Nørresand. Desuden har et nyt vidundermiddel indfundet sig ved bygningen af bølgebrydere, bolværk, moler mm., nemlig: cementen eller betonen.

Ovenstående foto af Gudhjem havn den 31. december viser, at den lodrette bølgebryder, skyttewallen eller glacisen, som det kaldes i Gudhjem, beskytter inderhavnen og bådehavnen. Samtidig må man ikke glemme, at skærene foran havnen, brehail og hunfiskaknajlen, er nogle naturlige, uforlignelige bølgebrydere.

Indløbet til havnen, yderhavnen, mellem brehail og nordre brygge, er der fortsat ikke er nogen bremse for bølgerne, før de slår ind imod havnekajen, hvor det østbornholmske dampskibspakhus får slået forsiden og den ene gavl ind samt ødelagt hele fundamentet. Skonnerten ”Virgo”, som ligger og hugger mod bolværket i inderhavnen, før den synker, ramponerer hurtigt kajen foran Østbornholmske dampskibsselskab, hvorefter bølgerne og vandmasserne voldsomt underminerer pladsen og bryder igennem gaden. Pakhuset repareres hurtigt i løbet af januar.

Foran Laura Hansens hus (Måns Pærs Huz), Ejnar Mikkelsensvej 4. Foto: Sandsynligvis efter storm i 1890’erne. To vægge slået ind i nr. 5 hos fisker Carl Stenberg

Hele den nuværende Ejnar Mikkelsensvej fra Toldboden til Måns Pærs Huz bliver revet op og overskyllet med grus og sten samt masser af drivtømmer. Også havnepladsen ved Café Klint, hvor mange af småbådene er trukket op, overskylles og undermineres af vandmasserne. Det samme gør sig gældende for området foran Vandrerhjemmet, købmand Jørgensens gård, som er opmagasineringsplads for de både, som ikke bruges i vinterhalvåret.

Bornholms Tidende besøger Gudhjem den 14. februar en måned efter stormfloden og skriver:

”Ødelæggelserne på havnepladsen og de til havnen hørende arealer nord for denne endnu ikke bragt i orden. Man afventer ministeriets svar på havnevæsenets anmodning om tilskud til udbedringen. Statens tilsynsførende har været her, men forventes igen for at tage endeligt syn over skaden.

Det store gabende hul i selve havnepladsen og den store plads nord for denne med det ødelagte glacis (bølgeskærm) og dybe huller ligger endnu hen i det kaos, som stormfloden efterlod det i og med de store masser af opskyllet grus og sten.

For tiden er man væsentlig beskæftiget med udbedring af skader på fartøjer og både. Skonnerten ”Paket” og galeasen ”Apollo”, der begge er hjemmehørende her i Gudhjem, har ved nærmere eftersyn taget en del udenbords skade og er begge under reparation.

Af bådene er der en båd, der også har taget mere skade end oprindelig antaget, hvilket først viser sig, når bådebyggeren kommer i lag med istandsættelsen. Enkelte af bådene har fået omtrent hele siden knust.”

Havnepladsen før 1920, tæt på slæbestedet. Arbejdsplads for bl.a. bådebyggere og fiskere, som skulle reparere og tjære både.

 

Foran Ejnar Mikkelsensvej 10. Området blev brugt til både, der ikke var i brug om vinteret. Et ellers sikkert sted trods storme.

 

Ejn. Mikkelsensvej 5 (huset tv). Fisker Carl Stenberg får ødelagt 2 fag i 1913.

Måns Pærs Huz, hvor Laura Hansen, enke efter fisker Lars Peter Hansen, boede.