dec 02

Status juni 2019 om arbejdet i lokalhistorisk arkivgruppe

Lokalhistorisk status juni 2019

Arkivgruppen mødes hver onsdag kl. 10-12 fra august til ultimo maj. Medlemmerne er p. t. Maj-Britt Løwe Clausen, Kirsten Laurberg Lund, Ole Stigemo og Finn Mogensen.

Gruppen arbejder kontinuerligt med registrering af materiale, der løbende afleveres til arkivet. Det drejer sig især om enkeltfotos og fotoalbums. Arkivets hjemmeside indeholder på nuværende tidspunkt omkring 4.000 fotos, og skønsmæssigt ligger der samme mængde fotos, som endnu ikke er registreret. Desuden afleveres der tøj, skrivelser, protokoller, scrapbøger, tekster til dilettantkomedierne, som skal gennemses og registreres.

Formålet med registreringen er, at det gøres digitalt tilgængeligt, således at vi også giver andre interesserede mulighed for at finde ud af, hvad vores lokalarkiv har af brugbart kildemateriale til evt. fortsat bearbejdelse.

I løbet af vinteren har arkivet arbejdet med en digitalisering af interviews med Gudhjemborgere fra 1998-2000. Disse interviews forventes at komme på hjemmesiden i september. Glæd jer!

Tømrermester og snedker Viggo Pedersen fra Gamla Karna, nuværende Cafe Klint, har lavet en optegnelse af husene i Gudhjem og Melsted fra 1834 til hans nutid. Der er to optegnelser af Gudhjem og én over Melsted. Vi har også digitaliseret disse optegnelser til pdf-filer til hjemmesiden. Et fantastisk opslagsværk for alle, hvor man kan finde navngivne ejere af husene i de sidste næste 200 år!

Viggo Pedersen var også forsikringstaksator, og derfor lavede han ligeledes en registrering af bygninger. Disse optegnelser er meget omfangsrige, fordi den fortæller om og beskriver alle bygninger på matriklerne. En digitalisering af dette materiale vil tage meget arbejde i løbet af vinteren.

Desuden har vi to fortællinger i pdf-fil fra Lonny Sorth, som i mange år boede i Figenhuset, Åbogade 1, sammen med sin mand, fisker Carl Sorth.

Lige nu arbejder vi på et billedalbum omkring Gudhjem havn 1935, som har tilhørt Marius Møller og sønnen, entreprenør Jens Møller. Sidstnævntes søster, Thora Møller, og datter, Kirsten Engel Hansen, deltager også i arbejdet. Måske har vi der materiale til en udstilling.

Arkivgruppen vil i år arrangere en medlemsaften i januar 2020 med sprogforskeren Alex Speed Kjeldsen, som gør brug af de digitaliserede interviews i sit arbejde med en bornholmsk ordbog

Opfordring om hjælp:

Vores udstilling ”Handel og Håndværk i Brøddegade fra 1890 til 1990”, som kan ses på museet, vil vi også lægge på hjemmesiden, således at udenøs interesserede kan se udstillingen. Da vi i den forbindelse ønsker at opdatere det lokalhistoriske indhold så præcist som muligt, søger vi oplysninger mv., der kan supplere eller korrigere indholdet.  I er meget velkomne til at kontakte os på arkiv@gudhjemmuseum.dk .