sep 30

Status fra Den grønne Gruppe.

Af Sanne Bloch, oktober 2020.

Igangværende aktiviteter:

Holkadalen: Den grønne gruppe har samarbejdet med Morten B. Jørgensen fra BRK vedr. Holkadalens pleje. Vi har fået den aftale med kommunen, at terrænet fra Holkarenden ned mod Holkadalen bliver hævet i den ene side, således at fodgængere ikke skal gå gennem sumpområdet. Desuden kan vi få slået græsset ved behov.

Holkatrappen skal åbnes op ved indgangen, og det grønne krat og efeu skal fjernes så det markante høje klippeskær kommer frem igen. Billedet viser et udsnit af kunstmaleren Rehfeldts billede af Holkatrappen.

Campingpladsen Sletten: Flere har henvendt sig til den grønnne gruppe vedrørende det massive antal store campingvogne. Området er fredet, og der er bekymring for den udsigt og natur, der skæmmes af de store campingvogne. En lille sti er desuden blevet blændet – hvilket ikke er lovligt! Vi håber, at kommunen vil tage hånd om sagen og sikre, at fredningsbestemmelserne bliver overholdt.

Om fredningsbestemmelser:
Under den berømte sag om Pension Klippen kom det frem, at den bynære natur som sådan i byzonen ikke er fredet på samme måde som i landzonen. Den eneste rettesnor til at bevare de unikke naturværdier, som både findes i Gudhjem men også i bornholmske byer generelt, er den ”Bevarende Lokalplan”. Derfor er der nok at gøre for den grønne gruppe med at samarbejde med kommunen om at værne om disse steder. En af måderne er som bekendt, at vi giver stederne navne, eksempelvis smutveje og bytrapper, som det allerede er sket i en række tilfælde. Vi har planer om at give flere steder navne.

Åsen er et af de få steder i byen, som er fredet. Efter opfordring gik Morten B. Jørgensen i dialog med Pension Klippens forvalter for at bremse for nysået græs og petuniaer på toppen af Åsen, der har en vild natur, og som skal bevares som sådan. En terrasse blev også bygget på den anden side af Åsen, som ligeledes gav henvendelser. Det ser ud til, at der også har været en positiv dialog der.

Saleneengen er sprunget i skov og krat, og det er rigtig synd! Området giver adgang til de unikke gravrøser og den lille Salene havn. Samtidig med at det tidligere har været en unik blomstereng. Lige nu er det praktisk taget ikke muligt at komme dertil. Det er et område, som vi vil forsøge at få skov og naturstyrelsen til at tage sig af. Det er deres ansvarsområde. Dialogen er i gang!