dec 02

Status for arbejdet i lokalhistorisk arkivgruppe – september 2019

Dokument- og Lydarkiv

Gudhjem lokalhistoriske arkiv er nu igennem første opdatering af den digitale, lokalhistoriske formidling.

Ud over det kendte ”Fotoarkiv”, som fortsat løbende ajourføres i forhold til de mange indkomne albums og billeder, er ”Gudhjemfortællinger” supplereret med endnu en fortælling af Viggo Pedersen, som hedder ’Gudhjems beliggenhed’.

Dokumentarkivet indeholder Viggo Pedersens to fortegnelser af ejendomme: 1. Fortegnelse over ejendomme i Melsted og Gudhjem år 1869, og 2. Fortegnelse over ejendomme i Gudhjem.

Helt nyt er vores nye Lydarkiv”.
I 1999-2002 lavede det daværende lokalarkiv en række interviews med ældre Gudhjem-borgere, som fortalte om ’Gudhjem i gamle dage’. En række af disse interviews,  fx Sven Harild og Dris Pedersen, kan høres på lydarkivet, og inden for få uger kommer der yderligere mange flere interviews.