aug 13

Seneste om Sommerfuglemarken

Tilskud fra biodiversitetspulje

Atter er der godt nyt om den kommende Sommerfuglemark foran Gudhjem Museum.

Bornholms Regionskommune har fra Biodiversitetspuljen bevilget midler til anlæggelse af en sø nederst i marken i hjørnet ud mod Melstedvej, hvor museets areal grænser op til den kommunale “skov”.

En sø vil give ekstra gode betingelser for endnu mere liv i området, og vi er både glade og stolte over, at vores projekt bliver anerkendt på denne måde. I tilsagnet fra kommunen står der, at vores projekt er blandt dem, der giver “mest natur for pengene”!

Senest har vi i samråd med kommunen fældet den række træer, som stod på museets grund, hvor den støder op til det kommunalt ejede område. Vi finder anvendelse for de tykkeste stammer til helt enkle og rustikke “bænke”, der vil blive placeret i marken. Kvas og mindre dele bliver samlet til insekthotel.

Næste skridt bliver at anlægge nogle mindre bede til opformering af blomster. Her skal vi så frø. Nogle steder kommer vi også til at plante for hurtigt at få gang i væksten med de planter, som sommerfugle og bier holder mest af.

Her skal søen placeres i hjørnet ud til vejen: