feb 22

Samarbejde om trafik giver resultater

2 minus 1 vej som forsøgsordning og meget mere

Samarbejdet mellem trafikgruppen i Gudhjem By- og Museumsforening på den ene side og Gudhjems Handelstandsforening på den anden med regelmæssige møder ser ud til langt om længe at kunne give resultater. Man fokuserer på de punkter, hvor der kan opnås enighed, og lægger dermed også større pres på kommunen.

Der er et fælles ønske om, at formå flere gæster til at parkere ovenfor byen og dermed opleve Gudhjem til fods.

Samarbejdet ser ud til at bære frugt med forbedret skiltning, sløjfning af p-pladser i Brøddegade og forsøg med 2 minus 1 vej, samt fartbegrænsning. Desuden arbejdes der med information til turister, turismeaktører og vognmænd, for bl.a. at begrænse antallet af busser ned gennem byen.

Det er aftalt med BRK, at man evaluerer ordningen efter sommersæsonen, ultimo september. Men gruppen mødes desuden midt på sommeren for ved selvsyn at kunne konstatere, hvordan de iværksatte tiltag fungerer.