Vision for Gudhjem Museum

Vision

 • At Gudhjem Museum kan danne ramme for skiftende udstillinger med kunst og kunsthåndværk, kulturhistoriske udstillinger, foredrag, debatmøder, musik mv., som er attraktive for lokalbefolkningen og gæster.
 • At Gudhjem Museum tænker Gudhjemegnens position i kunstlivet og byens image omkring ”Bornholmerskolen” ind i deres udstillingsplanlægning.
 • At Gudhjem Museum giver unge og nye talenter på Bornholm indenfor kunst og kunsthåndværk mulighed for at udstille.
 • At Museumsbygningerne og den omgivende Skulpturhave og Sommerfuglemark fremstår attraktivt.
 • At den fredede stationsbygning er velbevaret og kulturarven formidles i respekt for de intentioner, der lå bag erhvervelsen af stationen til museumsformål.

 

Mission

 • Museumsdriftsgruppen planlægger og gennemfører en række udstillinger og aktiviteter med fokus på både ny og ældre kunst, kunsthåndværk og historie knyttet primært til Gudhjem/Melsted/Christiansø området og sekundært til Bornholm.
 • Museumsdriftsgruppen sikrer gode rammer for udstillingsvirksomheden og øvrige aktiviteter på Gudhjem Museum.
 • Aktiviteter på museet er planlagt, så huset altid fremstår i smuk stand og med den nødvendige bemanding af frivillige hjælpere.
 • Museumsdriftsgruppen varetager kontakt til håndværkere m.fl., således at bygninger og udendørs areal til enhver tid fremstår rengjort og i god stand.
 • I samarbejde med og efter input fra foreningens arbejdsgrupper udarbejder Museumsgruppen oversigt over årets aktiviteter og deraf følgende opgaver, som kræver indsats af foreningens frivillige.
 • Museumsdriftsgruppen planlægger bemanding i forbindelse med ferniseringer, udstillinger, møder og andre aktiviteter.
 • Gennem dialog med foreningens frivillige kommer Museumsdriftsgruppen med forslag til nyanskaffelser og forbedringer af husets faciliteter, så de tilfredsstiller såvel de frivillige hjælperes som publikums behov.

 

Værdier

 • Positivt og engageret lokalt fællesskab omkring museumsdriften.
 • Samarbejde med andre bornholmske kulturaktører omkring udstillinger og events.
 • Høj kvalitet i det håndværksmæssige i respekt for den fredede bygnings æstetiske kvalitet.
 • Miljørigtige løsninger vælges i forbindelse med vedligehold og drift.

 

Formål

 • at Gudhjem Museum med sine kulturelle aktiviteter bidrager til, at byen fortsat er attraktiv for såvel faste beboere som for besøgende.
 • at sikre kendskab til Gudhjemområdets betydning indenfor kunst/kultur hos områdets beboere
 • at formidle historien om Gudhjemområdet som centrum for kunst og kultur til gæster på Bornholm
 • at bevare og øge kendskabet til områdets historie
 • at øge besøgstallet på museet.
 • Date 29. september 2021
 • Tags Om os