Vision for Gudhjem lokalhistoriske Arkiv

Vision

 • Den del af Gudhjems kulturarv, som opbevares på Gudhjem lokalhistoriske Arkiv, er sikret for fremtiden.
 • Samlingen er tilgængelig for offentligheden og stilles til rådighed for forskning og bearbejdning.
 • Samlingen og de forskningsmæssige resultater formidles, så de skaber positiv opmærksomhed om Gudhjem-Melsted området.
 • Formidlingen af den lokale kulturarv tiltrækker turister, der får en positiv oplevelse af høj kvalitet.
 • Historisk interesserede opsøger Gudhjem lokalhistoriske Arkiv, når de søger oplysninger om den lokale kulturarv.

 

Mission

 • Gudhjem lokalhistoriske Arkiv varetager nyere tids kulturhistorie for det område, som tidligere hørte under Gudhjem Sogn på Bornholm.
 • Gudhjem lokalhistoriske Arkiv sikrer væsentlige dele af kulturarven i nærmiljøet omkring Gudhjem og Melsted for eftertiden og udvikler betydningen heraf i samspil med den omgivende verden.
 • Gennem indsamling, registrering, bevaring og bearbejdning af arkivalier, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data aktualiserer Gudhjem lokalhistoriske Arkiv viden om kulturarven og gør denne tilgængelig og vedkommende ved formidling i lokalsamfundet.
 • Arkivalier gøres tilgængelige dels ved digitalisering og offentliggørelse via Gudhjem Museums og Gudhjem lokalhistoriske Arkivs hjemmesider og dels ved at være åben for besøg på arkivet.
 • Kulturhistorien formidles ved udstillinger på Gudhjem Museum og ved foredrag samme sted.

 

Værdier

 • Professionel og historisk korrekt behandling, bearbejdning og formidling af de kulturhistoriske arkivalier.
 • Samarbejde med personer og institutioner, der besidder faglig viden om lokal kulturhistorie.
 • Samarbejde med lokale aktører omkring kontinuerlig udvikling af arkivet.

Formål

 • at udbrede kendskabet til og forståelsen for den lokale kulturarv og dens kulturhistoriske værdier.
 • Date 10. november 2019
 • Tags Om os