Sejladsen mellem Bornholm og Christiansø

 

I stationsbygningen kan du opleve en kulturhistorisk udstilling om Christiansøsejladsen, der belyses via fotos og dokumenter på plancher.

Efter fæstningens grundlæggelse i 1684 skal der gå 160 år, før en egentlig besejling af Ertholmene i 1843 finder sted. Med indsættelsen af de statslige postbåde fra Svaneke etableres den første organiserede personbefordring mellem Bornholm og Christiansø.

Udstillingen giver tilskueren en levende beskrivelse alle de både, skibe og personer, der har fastholdt forbindelsen til Øen.  Navne som Neptun, Chimera, Ellen og Det Østbornholmske Dampskibsselskab vil givetvis vække talrige minder frem hos den ældre tilskuer.

Udstillingens plancher og beretninger er udgivet som bog, der kan erhverves på museet.

På billedet ses Neptun og Chimera omkring år 1965.

  • Date 4. januar 2022
  • Tags Tidligere udstillinger