20. juni – 25. juli 2021. Øen i horisonten

Maleri af Ernst Køie: Udsigten til Christiansø fra Gudhjem

Christiansø og turen dertil, skildret gennem maleri, fotos, film og litteratur.

Udstillingen kombinerer malerier fra Christiansø med en kulturhistorisk fortælling om sejladsen mellem Bornholm og Christiansø gennem tiden.

OM KUNSTEN OG KUNSTNERNE

Udstillingen viser kunst og beretter om kunstnerlivet i den lange periode, hvor Christiansø har tiltrukket kunstnere i stort tal. Museet har primært lånt værker fra private samlere, og gerne værker, der ikke alene skildrer naturen, men også dokumenterer livet på Christiansø.

Kunstudstillingen rummer værker af en række af de kunstnere, der har arbejdet på Christiansø. En kunstner – Karl Larsen bliver præsenteret med flest værker. Udover Karl Larsen vil der være værker af Ernst Køie, Johan Fr. Tryde, Henning Køie, Mandel, Dominique Magnussen, Frands Guldmann, Oscar Lemvigh, Oscar Hullgren, Emil Krause, Gitz Johansen, Poul Schröder, Budtz Møller, Edward Weie, Henrik Schütze, Kamma Salto, Helge Jensen og Mads Østergård, som alle vises i den store udstillingssal og glasgangen.

I forbindelse med udstillingen vises filmen ‘Skyggerne på Skæret’ af CARLSENFILM. Her får vi et lille indblik i kunstnernes gøren og laden under deres tid på Ertholmene.

 

Oscar Hullgren, Den italienske trappe

Karl Larsen, Gaden

OM SEJLADSEN

I stationsbygningen kan du opleve en kulturhistorisk udstilling om Christiansøsejladsen, som belyses via fotos og dokumenter på plancher.

Efter fæstningens grundlæggelse i 1684 skal der gå 160 år, før en egentlig besejling af Ertholmene i 1843 finder sted. Med indsættelsen af de statslige postbåde fra Svaneke etableres den første organiserede personbefordring mellem Bornholm og Christiansø.

Udstillingen giver tilskueren en levende beskrivelse alle de både, skibe og personer, der har fastholdt forbindelsen til Øen.  Navne som Neptun, Chimera, Ellen og Det Østbornholmske Dampskibsselskab vil givetvis vække talrige minder frem hos den ældre tilskuer.

Foto: Neptun og Chimera. Partrederiet Osvald Jensen, Gudhjem, sejlede i 1960’erne med M/S ”Neptun” og M/S ”Chimera” i fast rutefart mellem Bornholm og Christiansø i sommersæsonen. ”Neptun” er oprindelig en tremastet Marstal-skonnert fra 1906, som blev forsynet med motor i 1920. Sælges i 1934 til konsul og købmand Magnus Th. Bidstrup og får navnet ”Svanen af Rønne”. S/S ”Chimera” – en engelsk lystyacht, kommer til Bornholm i 1947.

OM KULTURHISTORIEN

Både kunst- og kulturhistorie indgår i fortællingen om den frise af våbenskjolde, der den dag i dag kan studeres i krostuen på Christiansø. I 1973 udkom en bog af Hansaage Bøggild med titlen ”De skrøbelige skjolde”, med fotos af Algot.

Gudhjem Museum har opdateret teksten med tilføjelser om, hvad der videre skete i forhold til kunsten og skjoldene efter 1973. Til den nye bog med titlen “Kunstnerskjoldene på Christiansø” har Johnny Carlsen taget nye farvefotos. Pernille Bøggild og Susanne Lund har bidraget med tekst og oplysninger om tiden efter 1973. Udgivelsen er støttet med en donation fra Schlechs Fond.

Karl Larsens skjold

Udsnit fra bogen, der i øvrigt kan købes på museet, bliver vist på plancher, så historien om kunstnerskjoldene også indgår i den samlede fortælling.

 

  • Date 30. maj 2021
  • Tags Tidligere udstillinger