Vision for kommunikation

Vision:
● Alle, som har bopæl i Gudhjem-Melsted området kender Gudhjem By- og Museumsforening og ved, hvad foreningen står for og arbejder med.
● Et flertal af husstande i området er medlem af foreningen.
● Alle med anden tilknytning end bopæl til området Gudhjem-Melsted (ferieboligejere og faste sommergæster) har hørt om foreningen, og en større andel af disse er medlemmer.
● Alle, såvel beboere som feriegæster på Bornholm er informeret om museet og dets udstillinger.

Mission:
● Kommunikationsgruppen informerer – i tæt samarbejde med foreningens øvrige arbejdsgrupper – om foreningens og museets aktiviteter, samt om foreningens holdning til områdets udvikling.
● Kommunikationsgruppen henvender sig til foreningens medlemmer, til byens borgere, til personer med anden tilknytning til området og til turister.
● Kommunikationsgruppen informerer gennem foreningens hjemmeside, ved nyhedsbreve, ved opslag på sociale medier, gennem annoncering, ved opdatering af trykte og elektroniske
kalendere, ved produktion af pjecer og foldere samt gennem PR-arbejde.

Værdier:
● Kommunikationsgruppen vil loyalt og grundigt informere om foreningens arbejde og aktiviteter.
● Kommunikationsgruppen vil tegne et retvisende billede af foreningens holdning til såvel generelle som aktuelle problemstillinger under hensyntagen til foreningens formålsparagraffer.

Formål:
● at øge synligheden af såvel museet som foreningens arbejde
● at øge antallet af medlemmer
● at rekruttere flere frivillige
● at øge besøgstallet på museet

  • Date 28. oktober 2019
  • Tags Om os