Det bornholmske sprog – foredrag 21. januar 2020

Hør Sprogforsker Alex Speed Kjeldsen fortælle om arbejdet med en helt ny og digital ordbog over det bornholmske sprog.

Siden J. C. S. Espersens bogudgivelse ”Bornholmsk ordbog”, der allerede varforældet ved udgivelsen i 1908, er der trods stort anlagte planer ikke udkommetnogen videnskabelig bornholmsk ordbog, som på tilfredsstillende grundlag behandlerdet bornholmske sprog.

Adjunkt Alex Speed Kjeldsen, sprogforsker ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, har inden for de seneste år taget opgaven på sig, og han arbejder nu målrettet for færdiggørelsen af en stor, videnskabelig, bornholmsk ordbog.

Publikantionsformen for den endelige ordbog vil være et digitalt format, således at enhver har fri adgang til stoffet, samtidig med at der også kan linkes til andre sprogressourcer og indlejres lydoptagelser.

Udgivelsen skal både være til gavn for den bredere sprogvidenskab og for alle bornholmere med interesse i bornholmsk og dermed udggør et værdigt monument for det bornholmske sprog.

Ved foredraget vil Kjeldsen fortælle om ordbogsprojektet med særlig fokus på det materiale, der er indsamlet fra Gudhjem af Espersen og senere ordbogsmænd.

Foredraget foregår tirsdag den 21. januar 2020 på Gudhjem Museum kl. 19.00-21.00

Gratis for foreningens medlemmer og kr. 50,- for ikke-medlemmer.

  • Date 6. december 2019
  • Tags Tidligere udstillinger