Vision for byforenings arbejde

Bygruppen har formuleret sin vision for arbejdet med bybevaring og funktionen som borgerforening således:

 

Vision:

 • Vi vil arbejde for, at Gudhjem og Melsted bevarer deres historiske og kulturelle særpræg, samtidig med at vi indenfor denne ramme udvikler løsninger og forslag til de udfordringer, vi mødes af nu og fremover.
  Levebetingelserne for borgerne i Gudhjem og Melsted skal opleves som attraktive.
  Besøgende skal opleve et område, der sætter det samlede miljø højt – til glæde for alle, der færdes i det.

Mission:

 • At vi har en levende by hele året.
 • At Gudhjem favoriserer gående via minimal trafik.
 • At beskytte og bevare de kulturelle og historiske værdier, herunder de pittoreske huse, gadeforløb samt skærgårdshavne.
 • At formidle byens historie og egenart.
 • At støtte initiativer, der underbygger visionen.
 • At formidle ideer og forslag og debattere disse med foreningens medlemmer og offentligheden.
 • At fremsætte forslag til de forskellige, relevante instanser.
 • At varetage områdets interesser overfor forvaltninger og politikere.
 • At samarbejde med de øvrige foreninger i byen og byforeninger på Bornholm, hvor det er relevant.

Værdi:

 • At virke for bevaring af bygninger og bymiljø i Gudhjem-Melsted og af områdets natur,
 • at være borgerforening for Gudhjem-Melsted, og
 • at virke for byens vel.

Formål:

 • Varetage det mandat, vi har som valgte i Gudhjem By- og Museumsforening, ved at efterleve de værdier, vedtægterne foreskriver.
 • Date 28. oktober 2019
 • Tags Om os