25. marts 2023 – Forårs Arbejdsdag

Vi skal gøre museet klar inden den første udstilling

Tiden løber, og vi har fernisering på udstillingen Come To Life den 1. april. Og til den begivenhed skal museet og omgivelserne gerne fremstå fra deres bedste side. Derfor har vi brug for alle frivillige kræfter til at gøre en indsats.

Som sædvanlig vil vores formand, Ole Stigemo, koordinere indsatsen og fordele opgaverne.

Hvis du kan og vil hjælpe til lørdag den 25. marts fra kl. 10-15 (eller bare i noget af tiden), så skriv til Ole på olestigemo@gmail.com og meld dig.  Oplys evt. hvilke opgaver, du har mest lyst til.

Vi har tradition for en hyggelig arbejdsdag sammen med mange andre frivillige hjælpere. Foreningen sørger for forplejning.

  • Date 10. februar 2023
  • Tags Nyheder, Tidligere udstillinger