maj 24

P-licens – kender du reglerne?

P-licens til beboere og erhvervsdrivende i Gudhjem

Orientering til beboere i Gudhjem.

Vi har indtryk af, at det ikke er alle, som er klar over, at man som beboer med adresse i Gudhjem Byzone eller erhvervsdrivende med adresse indenfor parkeringslicenszonen har mulighed for at købe en parkeringslicens.

Den giver ret til at parkere uden tidsbegrænsning på de offentlige p-pladser indenfor parkeringslicenszonen. Prisen er kr. 500,- for et kalenderår.

Hvis det er relevant for dig, så læs om vilkårene her.

Se hvilket område i Gudhjem reglerne gælder for her.