feb 22

Ordinær generalforsamling den 8. marts 2023

Afholdes på Gudhjem Museum kl. 19.00

Gudhjem By- og Museumsforening afholder sin årlige generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

  • Valg af dirigent
  • Beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
  • Indkomne forslag
  • Vedtagelse af bestyrelsens størrelse (min. 7/max. 9)
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 afgår/vælges i ulige år. Øvrige vælges i lige år)
  • Valg af 1. og 2. suppleant. Vælges for 2 år. 1 suppleant vælges i lige år. 2. suppleant i ulige år.
  • Valg af revisor (vælges for 1 år)
  • Eventuelt

Efter selve generalforsamlingen har vi den store glæde, at Henning Larsen kommer og underholder. Vi får nogle “smagsprøver” fra hans nyudgivne sangbog “Den bornholmske sangbog”. Og der er lagt op til fællessang!

Medlemmer af Gudhjem By- og Museumsforening har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.

Reserver aftenen i din kalender! Det er ved denne lejlighed, du har mulighed for at gøre din mening gældende, og bestyrelsen lytter gerne til både ros og ris i forhold til det arbejde, der er udført i det forgangne år og det, vi skal gøre fremadrettet.

Husk at medlemskab for 2023 skal være betalt. Kan evt. ske på aftenen.

Vi håber på et fremmøde som i “de gode, gamle dage”.

Skriftlig årsberetning vil være tilgængelig pr. 1. marts og du finder den sammen med vedtægter, referater mm. her.