jun 20

Ordinær generalforsamling 2022

Indkaldelse

Generalforsamling afholdes den 24. februar 2022 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
 5. Indkomne forslag
 6. Vedtagelse af bestyrelsens størrelse (min. 7/max. 9)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 vælges i ulige år. Øvrige vælges i lige år).
  På valg er: Claus Andersen, genopstiller Hans Martin Bloch, genopstiller Anita Holm, genopstiller Hans Jørgen Jensen, genopstiller Ole Stigemo, genopstiller
 8. Valg af 1. og 2. suppleant
  På valg er: Michael Havsteen, genopstiller ikke En plads er vakant
 9. Valg af revisor (vælges for 1 år)
  På valg er Rønne Revision
 10. Eventuelt

I forlængelse af generalforsamlingen har vi glæden af at overrække henholdsvis Gudhjemprisen 2022 og Forskønnelsesprisen 2022

Aftenen sluttes af med et foredrag: ”Hvad ved vi om Gudhjem før år 1200?” hvor Finn Ole Sonne Nielsen, chefarkæolog på Bornholms Museum, fortæller.

Efter et særdeles aktivt år i foreningen er det en stor fornøjelse, at vi kan krydre denne aften med dette ekstra arrangement, hvor vi alle kan blive klogere på fortiden her i Gudhjemområdet.

Læs bestyrelsens beretning. (åbner som pdf)

Se regnskab. (åbner som pdf)

Generalforsamlingen er åben for foreningens medlemmer. Kontingentbetaling kan ske på dagen ved indgangen, hvis du ikke har husket det.

Generalforsamlingen holdes på Gudhjem Museum, Stationsvej 1, 3760 Gudhjem